Komponisten Ludwig van Beethoven (1770-1827), pennetegning fra 1815 av Johann Theodor Lyser (1803-1870). Beethovens eksakte fødselsdag er ikke kjent, man vet bare at han ble døpt den 17. desember 1770, men det er tilstrekkelig til å slå fast at i år kan vi feire hans 250-årsdag.

Dette klippet jeg ut fra Tonfallet, de svenske Rikskonserters meldingsblad en gang tidlig på 1970-tallet.

Her leser den finlandssvenske poet og musiker Elmer Diktonius (1896-1961) Beethoven i Hammarby, visstnok skrevet en gang på slutten av 1930-tallet og utgitt i samlingen Annorlunda (1948), i et opptak fra finsk radio en gang på 1950-tallet.

Wiener Philharmoniker, under ledelse av Leonard Bernstein (1918-1990) spiller symfoni nr. 8 i F-dur, op. 93 (1812).