Nytt

Illustrasjonsbilde: Depositphotos.

Tyskere blir klart hyppigere ofre for allmennfarlige straffbare handlinger som er begått av personer som har asylinnvandret, enn motsatt, det viser en situasjonsrapport fra det føderale tyske kriminalpolitiet Bundeskriminalamt (BKA) som er omtalt i Die Welt.

Politiets analyse av kriminaliteten der til lands viser at drøyt en million mennesker i 2018 ble registrert som ofre for voldsforbrytelser, seksualforbrytelser, ran eller forbrytelser mot den personlige friheten.

For 102.000 av disse ofrene, svarende til litt over 10 prosent, var minst én av de identifiserte gjerningspersonene enten en asylsøker, en person med krav på beskyttelse, en person med ulovlig opphold eller en person på tålt opphold.

Andelen er uforholdsmessig høy tatt i betraktning disse gruppenes samlede andel av befolkningen.

Når det gjelder forbrytelser med dødelig utgang, var det i fjor 230 tyskere som ble ofre for en eller flere gjerningspersoner med en av de nevnte formene for innvandrerbakgrunn. Det er mer enn en fordobling sammenlignet med året før. For seksualforbrytelser er den tilsvarende økningen på 21 prosent.

Personer som har asylinnvandret, begår også oftere allmennfarlige forbrytelser mot andre med lignende bakgrunn enn tyskere gjør. Når det gjelder asylinnvandrere som ble ofre for legemsbeskadigelser i 2018, var det kun hver femte gjerningsperson som var tysker.

 

Kjøp Kent Andersens bok fra Document Forlag her!