33 prosent av gjerningspersonene som ble anmeldt for ekteskaps- eller partnervold i Tyskland i 2018, var ikke tyske statsborgere, går det frem av en rapport fra det føderale tyske kriminalpolitiet Bundeskriminalamt (BKA) som er omtalt i Focus.

Med tanke på at andelen av utenlandske innbyggere i Tyskland er 12 prosent, dreier det seg om en uforholdsmessig høy andel anmeldte, konstaterer det tyske nyhetsmagasinet.

I 81 prosent av tilfellene var det menn som ble anmeldt i de totalt 141.000 tilfellene av ekteskaps- eller partnervold i Tyskland i fjor, opplyste familieminister Franziska Giffey (SPD) i Berlin sist mandag.

Ifølge den tyrkisk-tyske sosiologen, forfatteren og islameksperten Necla Kelek bidro migrasjonskrisen i 2015 til at Tyskland importerte vold.

Necla Kelek under bokmessen i Frankfurt den 17. oktober 2019. Foto: Elmar Kremser / Sven Simon / DPA / Scanpix.

Blant utlendinger i Tyskland er tyrkere og syrere hyppigst anmeldt for ekteskaps- og partnervold, og Kelek peker på den islamske kulturen som årsak:

«Samfunnet vårt må forstå at islam ikke er simpelthen en spirituell religion som kan sammenligned med den katolske eller evangeliske kirken. Islam kan snarere leves som et samfunnssystem, og det må vi absolutt forhindre.»

I 2018 ble det registrert nesten 300.000 straffbare lovbrudd begått av utenlandske statsborgere i Tyskland, en økning på nesten 100.000 siden 2015. «Kriminalitetsutviklingen må sees i sammenheng med innvandringen til Tyskland», heter det i rapporten fra det tyske kriminalpolitiet.

Kjøp Hege Storhaugs bok «Islam. Den 11. landeplage» fra Document Forlag her!