Nytt

Innsjekkingsskranker ved flyplassen i Athen. Foto: Rakoon / Wikimedia Commons.

Tyske politifolk som i samforståelse med gresk politi har fått operere på flyplassene i Athen, Thessaloniki, Heraklion og Rhodos i to år, bidro i 2018 til å hindre 6500 flyktninger i å gå ombord i fly på vei til Tyskland eller andre EU-land.

Det går frem av en konfidensiell intern rapport fra tysk politi som Bild har fått tilgang til. Antallet utgjør en økning på 26 prosent sammenlignet med 2017.

De angjeldende personene ble nektet ombordstigning fordi de hadde benyttet stjålne, mistede eller overtatte pass eller andre reisedokumenter, utstedt av Tyskland eller andre stater i Schengen-sonen.

Det er et åpent spørsmål hvor mange som lykkes i å reise ulovlig fra flyplasser i Hellas. Veritable fabrikker for produksjon av falske reisedokumenter er ved flere tidligere anledninger blitt avslørt der til lands.

Omlag 35.000 norske pass blir meldt tapt hvert år, og det finnes ingen god oversikt over det som måtte finnes av misbruk.

 

Bestill Douglas Murrays bok «Europas underlige død» fra Document Forlag her!