Sakset/Fra hofta

Raymond og Marie tenker og handler grønt. Arbeidere som snakker polsk i gang med å kle veggen på Postgirobygget grønn. Foreløpig er det bare et lite stykke, men noe skal jo milliardene brukes til. Tenk hvor flott det blir om befolkningen ser at byen blir grønn, bokstavelig talt! MDG-politikere har vært i New York og studert landbruk på takene av skyskraperne. Lærdommen tas nå i bruk. Foto: Document.

Nok en organisasjon som ikke har miljøvern som sin oppgave, bestemte seg for at de skal tenke grønt i sitt arbeid. Denne gang er det Norsk Journalistlag som har valgt dette blindsporet: Under sitt landsmøte vedtok delegatene et nytt punkt om klima og miljø: «NJ erkjenner klimautfordringene, og skal aktivt tenke grønt i sitt arbeid» heter det nå i NJs politiske program.

Komisk nok vedtok også landsmøtet et vedtak rundt «fake news», som komiteen selv forfattet etter flere innkomne forslag. Det lyder som følger: «NJ vil kjempe mot falske nyheter og undergraving av redaktørstyrte, journalistiske medier, og arbeide for å fremme den faktabaserte journalistikken».

«Falske nyheter» er i utgangspunktet et ganske kontroversielt begrep, som tidligere også var kjent som «forskjellig syn på saken», og ble regnet som noe bra i et demokrati. Nå er det nye tider. Fake News deles opp i sensasjons-stoff som blir diktet opp for å tjene penger, og falske nyheter som blir spredt for å påvirke holdninger og handlinger.

Et typisk eksempel på «falske nyheter» kan være profitører som kommer med stadig nye dommedagsprofetier om at jorden snart går under i klima-ragnarokk, hvis ikke alle betaler inn penger til klimaindustrien som står bak dommedagsprofetiene.

Det fremstår dermed litt uklart hva Journalistlaget vil gjøre hvis klimahysteriet viser seg å være nettopp «fake news», og historiens største svindel – noe 30 år med fullstendig gale spådommer, og absolutt ingen mål oppnådd, tyder sterkt på, særlig i kombinasjon med gigantiske mengder makt og penger som klimahysteriet genererer til eliten som står bak. Dette skaper en stadig økende tvil til klimadoktrinene blant folk flest, og protestene mot de enormt kostbare klimatiltakene (som Europa nesten er alene om) har eksplodert i Frankrike gjennom de gule vestene.

Medlemsbladet Journalisten siterer Pål Hellesnes, landsstyremedlem og medlem av redaksjonskomiteen, som uttrykte: «Det har vært viktig for ganske mange, både i og utenfor komiteen, at dette ikke skal oppfattes som hva mediene skal kunne skrive om klima.» Forslaget er altså et politisk standpunkt for organisasjonens politisk plattform – men klima- og miljøhensyn fant veien inn i NJs tiltaksplan for de neste to årene også: Punktet «NJ skal iverksette miljøtiltak innad i organisasjonen» ble enstemmig vedtatt.

Man kan saktens lure på hvorfor Norsk Journalistlag trenger en politisk plattform, all den tid organisasjonen er fristilt alle de store hovedorganisasjonene, nettopp for å være selvstendig og maktkritisk i alle retninger. Men nå ser vi altså hvordan det dypt politiske klimahysteriet sniker seg inn i denne organisasjonen også, og dermed sender faktisk Journalistlaget et signal om hva som er sant og riktig. Det er uheldig.