Nytt

Vindu i kontorene til den tyske arbeidsmarkedsetaten i Kehl, Baden-Württemberg. Foto: Vincent Kessler / Reuters / Scanpix.

Arbeidsmarkedsetaten i Tyskland har nylig estimert andelen arbeidsledige med migrasjonsbakgrunn i landet til 46 prosent, skriver Welt am Sonntag. Dette er en økning på ti prosentpoeng siden 2013

Det er for tiden registrert rundt 2,3 millioner arbeidsledige i Tyskland, men antallet arbeidsdyktige som mottar en eller annen form for offentlig støtte, er 4,1 millioner, og blant disse er andelen med migrasjonsbakgrunn estimert til 57 prosent. I 2013 var den tilsvarende andelen 43 prosent.

Arbeidsmarkedsetaten tilskriver økningen den store asylinnvandringen til Tyskland de siste årene.

Tallene baserer seg på spørreundersøkelser som arbeidsmarkedsetaten har utført blant sine brukere, der 79 prosent av de spurte frivillig har oppgitt eventuell migrasjonsbakgrunn. I denne sammenheng omfatter definisjonen også personer med én innvandrerforelder, for slik å omfatte ca. 24 prosent av befolkningen i Tyskland.

Personer med migrasjonsbakgrunn utgjør altså hver fjerde innbygger i Tyskland, men annenhver arbeidsledige.

 

Bestill Douglas Murrays bok «Europas underlige død» fra Document Forlag her!