Arbeids­markeds­etaten i Tyskland har nylig estimert andelen arbeids­ledige med migrasjons­bakgrunn i landet til 46 prosent. Blant arbeids­dyktige som mottar offentlig støtte, estimeres den tilsvarende andelen til 57 prosent.
For å lese denne artikkelen nå, må du bli abonnent eller logge inn hvis du allerede er. Artikkelen blir forøvrig frigitt 12 timer etter publisering.