NAV Tøyen, Oslo. Foto: Ssu / Wikimedia Commons.

84.000 flere er blitt registrert som helt arbeidsledige siden tirsdag i forrige uke, en økning på 128 prosent, melder Nav. Kvinner rammes hardere enn menn.

Den viktigste årsaken til økningen er flere permitterte, opplyser etaten på sine hjemmesider. Bare mandag kom det inn 25.000 søknader om dagpenger fra folk som er permittert.

Nav venter at antallet dagpengesøknader vil være svært høyt i dagene som kommer.

Til sammen er det 164.000 personer som er helt ledige eller arbeidssøkere på tiltak. Antall ledige utgjør nå 5,3 prosent av arbeidsstyrken, sammenlignet med 2,3 prosent for en uke siden.

Tallene er ikke sesongjustert.

– Norsk økonomi og det norske arbeidsmarkedet er inne i en svært krevende tid, og dette gir seg allerede utslag i permitteringer og sterkt økende arbeidsledighet. Slik situasjonen er nå, venter Nav at ledigheten vil fortsette å øke, sier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng.

Flere kvinner enn menn
Av dem som har registrert seg som ledige, er det 46.000 kvinner og 38.000 menn, og det er nå en større andel ledige blant kvinner enn blant menn.

Kjønnsforskjellen henger sammen med hvilke bransjer som rammes hardest av koronakrisen, påpeker Nav. Innen reiseliv og transport er ledigheten økt med 299 prosent, mens serviceyrker har hatt en økning på 223 prosent og butikk og salg en økning på 171 prosent.

Fordelt på alder viser statistikken at ledigheten nå er høyest i alderen 20–24 år (9 prosent), fulgt av gruppa 25–29 år (7,4 prosent). Andelen ledige i alderen 30–39 år er på 7,4 prosent, mens blant dem mellom 50 og 60 år er det 3,6 prosent av arbeidsstokken som er ledige.

Øker i alle fylker
Koronakrisen fører til at ledigheten øker i hele landet. I Trøndelag har det økt mest, med 153 prosent, mens Vestland og Oslo er hakk i hæl med 152 prosents økning. Vestfold og Telemark har hatt minst økning, men har like fullt fått 96 prosent flere ledige på en uke.

Nav har varslet at de vil legge ut nye ledighetstall hver uke framover.

 
 

Kjøp Halvor Foslis nye bok her!
Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂