Nav rapporterer ukentlige ledighetstall. Illustrasjonsfoto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Nav har registrert 21.000 flere arbeidssøkere siste uke. Av hele arbeidsstyrken er nå 15,4 prosent registrert som arbeidssøkere.

– Åtte av ti nye arbeidssøkere den siste uken oppgir permittering som årsak til at de må melde seg hos Nav, sier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng tirsdag.

Totalt 433.000 personer er nå registrert som helt ledige, delvis ledige eller arbeidssøkere på tiltak, opplyser Nav tirsdag. Tallene oppgis å være foreløpige.

291.000 helt ledige
291.000 personer er registrert som helt ledige, noe som utgjør 10,4 prosent av arbeidsstyrken. Summen av helt ledige og arbeidssøkere på tiltak – betegnet som bruttoledigheten – var på 304.000 personer, som er 10,8 prosent av arbeidsstyrken.

I tillegg var 129.000 personer registrert som delvis ledige arbeidssøkere. Totalt var dermed 15,4 prosent av arbeidsstyrken registrert som arbeidssøkere hos Nav.

Sammenlignet med forrige telling, som var tirsdag 31. mars, har det blitt 10.000 færre helt ledige. Det må ifølge Nav ses i sammenheng med at flere av de nye ledige har begynt å sende meldekort, slik at Nav får opplysninger om hvem som har jobbet noe de siste to ukene, og dermed skal klassifiseres som delvis ledige.

Flest i reiseliv og transport
Antallet delvis ledige har derfor økt kraftig de siste ukene. Denne uken var 31.000 flere registrert som delvis ledige enn forrige tirsdag.

Når det gjelder kategorien helt ledige, er den høyest innen reiseliv og transport med 26,9 prosent av arbeidsstyrken.

Deretter følger ledere og butikk- og salgsarbeid, med henholdsvis 16,8 prosent og 16,7 prosent.

Høyest ledighet i Oslo
Koronakrisen rammer arbeidslivet i hele landet, men det er likevel store forskjeller mellom fylkene. Tirsdag 10. mars, like før de mest omfattende tiltakene ble iverksatt, var andelen helt ledige høyest i Vestfold og Telemark, med 2,9 prosent, og lavest i Nordland, med 1,9 prosent.

Denne uka er andelen helt ledige høyest i Oslo, med 13,8 prosent, og lavest i Nordland, med 8,5 prosent. Forskjellen mellom fylkene med høyest og lavest ledighet har dermed økt fra 1,0 til 5,3 prosentpoeng.

Arbeidsledigheten er høyest blant kvinner i aldersgruppen 20–24 år, hvor 17,3 prosent av arbeidsstyrken er registrert som helt ledig. Deretter følger menn i samme aldersgruppe, med 16,2 prosent.

I alle aldersgrupper over 25 år er ledigheten høyest for menn. I alt er arbeidsledigheten denne uka på 10 prosent for kvinner og 10,7 prosent for menn.

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.