Tavle

Kjøp aksjer i Document.no her!

 

Det står klarere for meg at MSM ikke vil forandre seg, at de holder fast på en kurs som gjør dem stadig mer uetterrettelige. Ett foreløpig lavpunkt var da Aftenposten skrev at det var lett å se fellesskapet mellom Steve Bannon og Ubaydullah Hussain. Da er det godnatt.

Det er selvsagt en formidabel oppgave vi har satt oss: Å lage en fullverdig avis, men det er ambisjonen.

Det må skje uten statlige penger. En fri presse kan ikke være avhengig av staten. Det er en selvmotsigelse. Forhåpentligvis kommer det en oppvåkning som sanerer alle subsidier.

Publikum må være villig til å betale, ellers er det ikke noe verdt.

Vi har derfor valgt å ta av vår egen portefølje og stille den til disposisjon for Venneforeningen Document.no. Det er en ideell stiftelse til støtte av det frie ord.

Venneforeningen sitter på aksjer og du kan kjøpe dem på to måter: Enten ved å kjøpe aksjer i eget navn og bli stående som eier av aksjene i aksjeboken, som er offentlig. Eller du kan la Venneforeningen stå som eier av aksjene. Da overfører du et beløp tilsvarende aksjen, men har ikke eierskap til aksjene.

Vi trenger friske penger til å kunne ansette en krimreporter ved siden av Øyvind Thuestad. Å sitte i retten og følge en sak, tar tid.

Venstresiden skaffet seg sin posisjon først ved at folk var villig til å stille opp. Det tok ikke lang tid før de hadde sugerøret i statskassen, men de første årene var det offerviljen som gjaldt. Kjøp aksjer i Document.no her!