Tavle

Salget av aksjer er fra den bestående porteføljen av 130.000 aksjer. Man kan kalle dette en mellomløsning før en emisjon. Vi får testet investeringslysten hos leserne. Document trenger penger for å kunne gjøre oppgavene som blir stadig flere. Det går ikke an å bremse. Ting går sin gang og det ene tar det andre.

Vi er på vei mot å bli en mediebedrift. Siden vi har utelukket å be pappa Stat om penger, må det bli leserne som stiller opp. Slik må det være. Slik er den politiske situasjonen. Når Makta sier: Dere er deplorables, må svaret være: Vi kan noe ikke dere kan. Vi kan stå sammen, vi vet hva vi står for og hvor vi vil. Det gjør egentlig ikke dere. Dere har bare penger og makt.

Red. sitter med flertallet av aksjene. Venneforeningen ble opprettet for noen år siden. Den skal på ideelt grunnlag støtte Document ved å kjøpe aksjer. Hva er poenget? Alle som ikke ønsker å stå i aksjeboken kan gi pengene til Venneforeningen som i sin tur kjøper aksjer.

Red. donerer aksjer til Venneforeningen. For at det skal bli penger av det må det skje til en real overkurs: 10-gangeren. Ellers ville det ikke blitt penger av det. Vi kan ikke ha aksjer som er for billige, da administrasjonen koster mer enn det gir. Vi har allerede noen hundre aksjonærer fra «gamle dager».

Å drive et aksjeselskap krever orden og ryddighet. Det har vi fått nå. Aksjeboken er ordnet. Red. har hele tiden ment at venstresidens styrke var givergleden blant vanlige mennesker, les: studenter. Vi har ikke rike onkler, men vi ser at vi har mange solide, kloke mennesker med oss.

De konservatives svakhet har vært individualismen. De har vært fornøyd med privatlivet. Men den tiden er forbi. Alle fornuftige mennesker ser at hvis vi ikke løfter i flokk kommer det til å gå riktig ille.

For å snu denne utviklingen trenger vi ressurser.

Jeg lover å delta i denne diskusjonen for å avklare eventuelle spørsmål.

Dette er bare en begynnelse.

 

Kjøp aksjer i Document.no her!