Kommentar

Stars and Stripes henger utenfor børsen. Foto: Eric Thayer/Reuters/Scanpix

Gravskriften over de som ville stanse Trump, koste hva det ville, blir ikke vakker. De hatet Trump så intenst at de var villig til å ødelegge Republikken.

Det er a propos, samme holdning vi finner i flere vest-europeiske land: Den svenske eliten hater Sverigedemokratene så sterkt at de heller lar landet gå til grunne enn slippe dem inn i maktens korridorer.

Det er et helt irrasjonelt hat. Ingen fornuftig person ville oppføre seg slik.

Noe har kommet inn i elitens blodomløp som er farlig for staten og samfunnet.

Det er en grunn til at folk er redde. De forstår ikke helt hva det er, nettopp dette skremmer dem.

Et gammelt tysk ordspråk heter: Den Gud gir et embete, gir han også forstand.

Nå virker det nesten å være motsatt. Men så tror heller ikke de med embete lenger på Gud.

Jeg bruker min gode «venn» Roger L. Simon i pjamedia.com som referanse. Jeg stoler på hans dømmekraft. Han er nådeløs.

I to år har mediene og Demokratene kvernet på Russia collusion. Vi har fått mange indikasjoner underveis på at skrinet er tomt. Når vi får skrellet vekk all emballasjen er det ingenting der. Likevel har de holdt på.

Which makes the people who were doing that fulminating — media, politicians and (usually retired) intelligence figures, who were, as is becoming increasingly clear, betraying the American Constitutional system with impunity — sick and evil.

Syke og onde, og de kommer ikke til å beklage eller krype til korset.

Å si de er onde og syke kan høres ekstremt ut, men det er den rene skjære sannhet.

That may sound extreme, but it’s the all-too-obvious truth. What they did is unforgivable, particularly since few, if any of them, will have the honesty or basic morals to apologize.  Some, however, may go to jail.

Utilgivelig: Det er utilgivelig når de som er betrodd et embete velger å misbruke det. Ikke til personlig vinning i økonomisk forstand, heller ikke til personlig maktberikelse, men for å ødelegge en presidentkandidat på bekostning av en annen, og når ikke det virket, ødelegge presidenten, med alle midler som står til rådighet.

Dette er ikke et forræderi og svik på Trump som person. Det er et svik mot alt USA står for. Mot forfatningen.

Den letthet hvormed de gjorde dette, er rystende. Det kostet dem ikke en kalori å sammensverge seg mot en kandidat/president de anså for å true alt de hadde bygget opp.

People who considered themselves elite guardians of our country were so appalled by the possible election, and then the actual election, of the «barbarian» Donald Trump, they thought nothing of breaking the law and then exploiting it to bring Trump down. In so doing, consciously or unconsciously, they expressed their utter contempt for roughly half of their fellow citizens, not to mention their disdain for the electoral process and the law many of them swore to uphold.

Eliten uttrykte at de ikke respekterte halvparten av befolkningen, den som bor i det de kaller fly-over-country. Disse statene, som ikke er de mest folkerike, har eliten «avsatt», dvs de anser ikke folk der som opplyste og moderne.

Men det amerikanske valgsystemet gir disse delstatene uforholdsmessig stor innflytelse gjennom valgsystemet, med electoral college. Grunnlovsfedrene var kloke. De laget et system som skulle forhindre at flertallet stakk av med all makten. Derfor laget de et valgkollegium, der stater hadde valgmenn som kompenserte for størrelse: Det gjør at New York, Florida, Texas og California ikke kan stikke av med valget.

Hvis det kun var kjøtt vekta som avgjorde ville de store statene bestemme alt. De andre ville ikke ha noe å si.

Flere Demokratiske kandidater, blant dem Elizabeth Warren, går nå inn for å avskaffe valgkollegiet og innføre direkte valg, dvs den som har flest stemmer, vinner. Speaker of the House, Nancy Pelosi, går også inn for det.

Men dette vil være et kupp innenfra. Det vil være å ødelegge Republikken. USA er ikke et demokrati basert på flertallsstyre, slik parlamentariske systemer i Vest-Europa er det. Europeere er ikke klar over forskjellen.

USA er en Republikk, basert på 50 stater, med en nøye uttenkt balanse mellom delstater og en føderal regjering.

USA har et motto: E pluribus unum. Av mange ett. USA er verdens største og eneste vellykkede innvandrernasjon, hvis vi ser bort fra Israel, som er spesielt. Den bygger på at du legger av deg din nasjonale bagasje og blir amerikaner, dvs lojaliteten går til forfatningen, til en demokratisk måte å ordne samfunnet på. Denne patriotismen baseres på maktfordelingsprinsippet, i hverdagen, på lokalt og føderalt nivå.

Derfor har forfatningskonservatisme en egen plass i USA: Man må bevare Republikken. Obama introduserte progressivismen, som ikke ser USA som noe spesielt. Han ville legge forfatningskonservatisme bak seg og gjøre USA europeisk.

Det ideologiske skiftet ble skjult av den enorme rikdommen som globalismen førte med seg. Men det var bare Vestkyst og Østkyst-elitene som ble rike av den. Middle America ble fanttige og barna deres døde av overdoser. De sluttet å stemme. Oppslutningen sank til rundt 60 prosent.

Stemmen

Trump ga dem håp. Han ble det glemte Amerikas stemme.

Ved å gå til krig mot ham, gikk eliten til krig mot folket. De ubeskyttede, de uten stemme.

Mediene har ført en vedvarende krig mot Trump. Nå viser det seg at de har fart med fusk og fanteri. Trump har aldri vært i lomma på Putin.

Folk har fått det med seg. For et år siden hadde 51 prosent tillit til Mueller. For noen uker siden var det sunket til 37 prosent. Folk får med seg hva det handler om.

Tapet av tillit til mediene har vært massivt. For tyve år siden hadde 70 prosent tillit til mediene. Nå er det like mange som ikke har tillit til dem.

Synker inn

Hvordan vil den vanlige amerikaner reagere på Mueller-rapporten? De er blitt tutet ørene fulle av Russa collusion i 2,5 år. Mediene som har stått for denne kampanjen, vil forsøke å gå videre og late som om ingenting har skjedd. Men sannheten vil synke inn, langsomt.

Da kan det hende det går opp for folk at det hele handlet om dem. Det var de som ble frarøvet stemmeretten, som ble umyndiggjort.

It was a conspiracy and, worse yet, a conspiracy ignited and carried out from within the FBI and the Department of Justice. Nothing could be more dangerous to a democratic society than that. How high this conspiracy went is still somewhat unclear. I say «somewhat» because the likelihood of it having reached into the White House of the previous administration is great. It’s hard to imagine how it could have happened otherwise.

Når omfanget av sammensvergelsen går opp for folk, vil det måtte føre til en omskrivning av amerikansk historie: Obama var ikke helten likevel. Han var en stor polarisator, en som tillot at Republikken ble undergravet. Den kursen han staket ut førte USA på villspor.

Norge og EU er fortsatt på dette villsporet.

Derfor har det som skjer i Washington så stor betydning for oss.

Erna Solberg fører en utenriks- og sikkerhetspolitikk som er i strid med våre interesser, som et nytt Norge.

Norge er blitt et innvandrerland, som USA. Derfor må vi også etablere et system som kopierer den amerikanske Republikken: Det betyr at First Amendment og Second Amendment får en stor betydning: Ytringsfrihet og rett til å forsvare seg. Retten til å bære våpen handler grunnleggende om det: Borgernes rett til selvforsvar.

Som vi vet liker ikke EU-systemet noen av delene: Det mistror og frykter landenes egne borgere.

Derfor har det som skjer i USA så stor betydning for oss.

Er det eliten og renkespillet som vinner, eller forsvarene av Republikken og forfatningen?

At Mueller må levere en tom rapport, at han ikke fant noe som han turde satse på, vil ha enorm betydning, både på kort og lang sikt.

Den amerikanske drømmen er ikke død.

 

Støtt Document

Sett gjerne opp et fast, månedlig trekk med bankkort:

Eller bidra med et enkeltbeløp:
kr

Vårt kontonummer er 1503.02.49981

Vårt Vipps-nummer er 13629

For Paypal og SMS se vår Støtt oss-side.