Tavle

Bilister er blitt en utsatt gruppe. Når det kommer nye vedtak som fratar bilister goder skal det derfor sees i en sammenheng.

Nå skal lysene i tavlene som viser grønt eller hvitt kors fjernes. Det er for dyrt.

Lyssignal i bomstasjoner slukkes for godt

6. april slukkes lyssignalene i alle landets bomstasjoner. De såkalte kvitteringslysene slukkes for å spare penger.

Fjerning av lyssignalene er et av flere tiltak i forbindelse med gjennomføringen av bompengereformen, der målet er å forenkle innkrevingen av bompenger og en mer effektiv drift.

Forslaget om å fjerne lyssignalene har vært ute på høring hos både bilbransjen, kommuner og fylkeskommuner.

– Vi regner med at det vil ta noe tid før vi får fjernet alle lysstolpene i hele landet, men vi vil sørge for at dette skjer så snart det er praktisk mulig, opplyser Egil Aasheim, som leder kontoret for AutoPASS i Vegdirektoratet.

Dermed må bilister i tiden fremover sjekke bomsaldo på nettsidene til bompengeselskapet i stedet for å sjekke fargen på saldolyset.

Hvor dyrt kan det være å holde liv i tavlene som gir bilistene instant informasjon om de har gyldig brikke?

Vi ser en tendens der administrasjon veltes over på forbrukerne. Besparelsene kommer eierne til gode, enten de er statlige eller private. Ikke forbrukeren.