Tysklands migrasjons­etat har på fem år gitt politiet opp­lysninger om 5000 tilfeller av mulige krigs­for­brytelser, men etter­forskning er kun blitt innledet i 129 tilfeller, svarer innen­riks­departe­mentet på spørsmål fra fri­demo­kratene (FDP).
For å lese denne artikkelen nå, må du bli abonnent eller logge inn hvis du allerede er. Artikkelen blir forøvrig frigitt 12 timer etter publisering.