Nytt

Den britiske mannen ble ifølge forskere kvitt viruset etter stamcellebehandling. Mannen som i 2003 ble diagnostisert med HIV begynte medikamentell behandling i 2012. Etter å ha utviklet kreft i 2016 samtykket mannen til en stamcelletransplantasjon og legene fant en donor med en spesifikk genetisk mutasjon med resistens mot HIV. Dette kommer 10 år etter suksesshistorien om «Berlinpasienten» Timothy Ray Brown, beretter Daily Mail

Den uidentifiserte pasienten fra London har vært fri for viruset i 18 måneder uten virus-undertrykkende behandling etter en stamcelletransplantasjon for behandling av kreft.

For 12 år siden ble amerikaneren Timothy Ray Brown kurert ved bruk av samme metode, som er betegnet som svært risikabel. Forskere har i lang tid forsøkt å behandle flere med den samme metoden, men utfallet har i de fleste tilfellene vært mislykket og har ofte endt i dødsfall.

Eksperter kaller nå denne nyheten en milepæl i kampen mot HIV, viruset som forårsaker AIDS, men advarer likevel at det ikke forandrer situasjonen til de 37 millionene som lever med HIV i dag.

I tillegg til at begge var HIV-positive, befant de seg begge i sluttstadiet av kreft. Berlinpasienten hadde leukemi, og Londonpasienten hadde Hodgkins lymfom.

For dem var stamcellebehandlingen et siste desperat forsøk på å overleve. Andre med HIV kan ta en daglig pille for å undertrykke viruset og gjøre dem i stand til å leve et langt og bekymringsløst liv.

Dr Anthony Fauci, leder for HIV/AIDS divisjonen for National Institutes of Health betegnet rapporten som «elegant og viktig arbeid» som beviser at donorceller fra noen som er HIV-resistent kan utradere HIV viruset i mottager om de overlever transplantasjonen.

Han poengterer også at begge pasienter gjennomgikk behandlingen som siste utvei, noe som gjør det klart at mennesker som ikke har behov for en slik transplantasjon heller ikke vil bli tilbudt denne behandlingen.

Dr Janet Siliciano fra Johns Hopkins, som er en av verdens ledende forskere på hvordan HIV kamuflerer seg i kroppen, underbygger også Dr Faucis uttalelser, men påpeker likevel at det er et viktig funn, på bakgrunn av at det nå finnes håndfast bevis på at Berlinpasienten ikke var et skudd i mørket.