Nytt

Migranter som har krysset Gibraltarstredet i gummibåt, har gått i land på Canuelo-stranden i Tarifa 27. juli 2018 og forsvinner raskt. Foto: Jon Nazca / Reuters / Scanpix.

Representanter for regjeringene i EUs medlemsland ble i Brussel onsdag enige om å vente til år 2027 med den planlagte økningen av antall tjenestepersoner i unionens grense- og kystvaktbyrå Frontex, skriver Die Welt.

I henhold til EU-kommisjonens tidligere planer skulle antallet grensekontrollører innen 2020 økes massivt fra 1300 til 10.000 for å bekjempe den ulovlige innvandringen til EU, men etter det medlemslandene nå er blitt enige om, vil dette altså tidligst skje om åtte år.

EUs innenriksministre klarte ikke i desember å bli enige om å følge kommisjonens planer om å utvide Frontex til 10.000 tjenestepersoner innen 2020. Tyskland innenriksminister Horst Seehofer (CSU) hadde sagt at 2025 var en «gjennomførbar tidsplan». Han påpekte at en effektiv beskyttelse av EUs yttergrenser var en forutsetning for å avvikle de indre grensekontrollene som ble innført under flyktningekrisen.

Ikke bare er tidsplanen forkastet, det reises også tvil om hvorvidt antallet grensevakter kan økes til 10.000 på grunn av mannskapsmangel i medlemsstatene og de høye kostnadene forbundet med å bøte på den.

En union som også uten Storbritannia vil ha mer enn 400 millioner innbyggere, flere enn i verdens tredje folkerikeste stat USA, ser med andre ord ikke ut til å kunne mobilisere 10.000 personer til vern av den ytre sikkerheten, selv om den har flere år på seg.

Janne Haaland Matlary, som er professor i internasjonal politikk ved Universitetet i Oslo, sa nylig under et foredrag i Oslo Militære Samfund at Tyskland mangler evne til strategisk handling. Hva ville hun si om Den europeiske union?

 

Støtt Document

Du kan enkelt sette opp et fast, månedlig trekk med bankkort:

Eller du kan velge et enkeltbeløp:

kr

Du kan også overføre direkte til vårt kontonummer 1503.02.49981

Vårt Vipps-nummer er 13629

For Paypal og SMS se vår Støtt oss-side.