Nytt

Under utbygging av nye hus i byen Brest i Hviterussland like ved den polske grensen, fant bygningsarbeiderne en massegrav fra 2. verdenskrig. Rundt 1000 skjeletter av menn, kvinner og barn med kulehull i hodeskallene graves opp. Så langt har de gravd ut 600 skjeletter. Bygningarbeiderne finner 40 skjeletter hver dag.

En talsperson for byrådet, Anna Kondak, sa: ‘Vi forventer at antallet ofre vil overstige 1000.’

De døde er Holocaust-ofre fra 2. verdenskrig. I den jødiske ghettoen som nazistene anla i Brest besto av opptil 28.000 jøder i 1941-42. 17.000 av disse ble skutt i oktober 1942 nær Bronnaya Gora jernbanestasjon, men mange flere tusen ble slaktet. De ble tvunget til å kle seg nakne før de ble skutt. Det var kun 19 jøder som overlevde i Brest.

Oppdagelsen av massegraven skjedde da de påbegynte arbeidet med å bygge et boligfelt og nytt handlesenter, forteller de lokale myndighetene.

Etter krigen ville kommunistene fjerne alle spor etter den jødiske bosettingen. I 1959 raserte de en jødisk gravlund fra 1832, en av de eldste og største i Hviterussland, og gjorde den om til en sportshall. Gravstenene ble «gjenvunnet» og brukt i grunnmuren på hus. Disse gravstenene har siden blitt funnet i deler av veikonstruksjonen i Brest, fortau og hager. 1500 er funnet så langt.  Kommunistenes «gjenvinning» av jødiske gravstener er ikke unikt for Brest. Også i Warsawa skjedde det samme. Det er laget flere minnesmerker ut av jødiske gravstener i Polen, men ikke alle er enige i den løsningen. Det pågår et eget prosjekt for å samle gravstenene.

 

Daily Mail   TimesofIsrael   Vice

Kjøp Holocaust-bokpakken fra Document Forlag her!