Innenriks

Foto: Andreas Haldorsen / Wikimedia Commons.

En politiker er pågrepet og siktet for utøvelse av trusler. Ifølge VG dreier det seg om en stortingsrepresentant, og truslene skal være grove.

Politiet ønsker foreløpig ikke å bekrefte opplysningen om at det dreier seg om en stortingsrepresentant.

– Vi bruker uttrykket politiker. Vedkommende ble pågrepet i helgen for utøvelse av trusler og holdt i politiarrest fram til søndag, da vedkommende ble løslatt, opplyser en politiadvokat i det aktuelle politidistriktet til NTB.

– Vi jobber nå med å kartlegge det nærmere hendelsesforløpet og kan ikke gå ut med detaljer om grunnlaget for siktelsen, fortsetter politiadvokaten.

Grove trusler
Ifølge VG, som først meldte om saken, dreier det seg om en stortingsrepresentant. Vedkommende er ifølge avisen siktet etter paragraf 264 og 263 i straffeloven. Førstnevnte omhandler grove trusler og har en strafferamme på inntil tre års fengsel.

– Ved avgjørelsen av om trusselen er grov skal det særlig legges vekt på om den er rettet mot en forsvarsløs person, om den er fremsatt uprovosert eller av flere i fellesskap, og om den er motivert av fornærmedes hudfarge, nasjonale eller etniske opprinnelse, religion, livssyn, homofile orientering eller nedsatte funksjonsevne, heter det i lovparagrafen.

Politiet vil foreløpig ikke gå nærmere inn på hva slags trusler de mener politikeren har framsatt, eller hvem de var rettet mot.

– Det er utøvelse av trusler. Inntil videre holder vi kortene tett til brystet, og vi vil ikke gå nærmere inn på hva de dreier seg om, sier politiadvokaten.

Erkjenner ikke skyld
Stortingsrepresentantens advokat ønsker ikke å kommentere saken, men sier til VG at klienten ikke erkjenner straffskyld. Den parlamentariske lederen i siktedes parti vil heller ikke kommentere saken.

Politiet vil ikke opplyse hvorvidt siktede avga forklaring mens vedkommende ble holdt i arrest i helgen. Foreløpig er det ikke aktuelt å framstille politikeren for fengsling.

– Vi vil fortsette å etterforske saken på vanlig vis og med ordinære etterforskningsmetoder. Vi kommer tilbake med ytterligere informasjon dersom vi anser det riktig å gå ut med mer, opplyser politiadvokaten.

 
 

Kjøp alle tidsskriftene fra Document Forlag her!