Nytt

Sunniva Ødegård. Privat foto

18-åringen som drepte 13 år gamle Sunniva Ødegård på Varhaug i Rogaland i fjor, var tilregnelig på drapstidspunktet, konkluderer de rettspsykiatrisk sakkyndige.

Det er Tor Ketil Larsen og Dan Tungland som har utført den rettspsykiatriske undersøkelsen av den siktede, skriverNRK. Politiet bekrefter konklusjonen i rapporten.

Den siktede 18-åringen har tilstått drapet og forklart at Sunniva var et tilfeldig offer.

NRK kjenner til at 18-åringen var påvirket av narkotika da han drepte. De sakkyndige konkluderer med at dette var selvforskyldt.

I straffelovens paragraf 20 heter det at «Bevissthetsforstyrrelse som er en følge av selvforskyldt rus, fritar ikke for straff».