Kommentar

Brennende biler utenfor kontorene til avisen Le Parisien i Paris lørdag 29 desember. Foto tatt fra sosiale medier. Guilhem Poincignon/Reuters/Scanpix

Erna Solberg skriver krotnikk i VG om «radikalisering» og terror, men uten å koble det til «islam». Det sier noe om statsministerens ståsted.

For Erna er det ikke islam som sådan, men avarter, misforståtte tolkninger som skaper terror. Hun trenger derfor ikke gjøre det til et anliggende for nye velgere fra ikke-vestlige land eller deres etterkommere.

Erna Solberg: Kampen mot terror må fortsette

Det er PST-sjef Benedicte Bjørnlands anbefaling fra 2015 om en god arm rundt enslige mindreårige i  sofakroken som er rådende. Man spør seg om det er den feminine mykhet som slår gjennom. Er dette feminisme mot jihad vi ser? En form for ikke-vold?

Samtidig vet vi at det i fengslene befinner seg mange sårbare mennesker. I andre land har fengsler vært viktige arenaer for radikalisering. Det så vi senest med terroristen i Strasbourg like før jul.

Når Erna nevner «sårbarhet» i forbindelse med Cherif Chekatt kjører hun av veien. Da er hun ikke en gang på samme planet som menneskene i Strasbourg som fikk føle hans kuler på julemarkedet.

Ikke-voldslinjen overføres på språket når Erna snakker om de «sårbare» jihadistene i fengsel. Muslimer er alltid sårbare. Slike termer brukes ikke om høyreekstreme. De er bad people. Folk legger merke til forskjellen og tar den ad notam. Muslimer kan ikke forstås for mye. Kan ikke forstås i hjel. Selv når de slår ihjel. Slike ordspill kan man lage, også ut av statsministerens godviljeerklæringer.

Folk tror ikke på dem lenger. De tror ikke at terroren lar seg overvinne med godvilje. Det har vært et markant skille i 2018.

Derfor virker Ernas ord mal apropos. Ja, hun er sikkert sorgfull over at to unge jenter er drept. Vi tror henne på det. Men med denne holdningen blir intet forebygget. Det er pinlig lesning. (min kursiv)

Inn i det nye året må vi ha med oss at terror og voldelig ekstremisme fortsatt må forebygges i mange år fremover. Både hjemme og i utlandet. De mest ytterliggående må bekjempes med alle midler. Samtidig må vi begrense rekrutteringen så mye som mulig.

Talemåter.

På 2000-tallet så vi hvordan store, grusomme angrep mot vestlige land ble forberedt der hvor terroristene fikk et fristed.

Amerikanerne er ved å gi opp krigen i Afghanistan etter 17 år. Da kan Afghanistan igjen bli et fristed.

Hva er status etter 17 år med krig? At Europa er blitt et fristed for jihadister.

Det finnes ikke fnugg av en slik erkjennelse hos Erna.

Det virker som om det skvalper inne i hodet hennes:

Samtidig er det slik at de aller fleste ofrene for islamistisk terror er andre muslimer i overveiende muslimske land. Deres tap angår også oss.

Ja, det gjør de, men ikke slik Erna antyder. Hun skriver som om det faktum at muslimer er de som rammes hardest er en slags unnskyldning som gjør at vi ikke må snakke for høyt om våre tap. Kan det tolkes annerledes? Det er som hun sier: – Ikke kritiser, for det er flest muslimer som rammes.

Eller mener hun at dette motbeviser at islam skulle være fiendtlig mot omgivelsene? Vi får aldri noen presisering. Presisering glimrer med sitt fravær. Da ville de gapende hullene i argumentasjon bli synlige.

Når man betenker den ruinhaugen som heter Syria, hvordan passer disse ordene inn?

Konfliktene i Syria og Libya har skapt grobunn for ISIL. Og utstrakt fattigdom og håpløshet i en rekke land i Midtøsten og i Afrika har skapt et grunnlag for rekruttering. Mennesker med håp, fremtidstro og optimisme lar seg ikke like lett forlede.

Hvis det er fattigdom som skaper terror, skulle dagens Syria være grobunn for en ny generasjon jihadister. Hva vil Erna gjøre med det?

22.juli-terroren hører hjemme sammen med jihadisme. At det ene er et enkeltmannsprosjekt og det andre et globalt fenomen, forsvinner helt i Ernas optikk.

I mange år var innsatsen i stor grad rettet mot islamistisk terror. For å ta alle trusler på alvor, har regjeringen etablert et eget forskningssenter, C-REX, for å bygge kunnskap om høyreekstremisme. Våre sikkerhetstjenester følger nøye med på utviklingen i både høyre-, venstreekstreme og islamistiske grupper.

Erna har latt en hardcore-venstreradikal overta definisjonen av alt som ligger til høyre for Høyre. Det kan hun ikke løpe ifra. Det var en effektiv måte å paralysere deler av FrP på. De har 22.juli hengende som et Damoklessverd over hodet. Sylvi Listhaug fikk merke det da det ble kjent at hun er inkludert i læringsmateriell på 22.juli-senteret.

Det var ingen glipp, noe flere lærere og forskere senere bekreftet i VG da de protesterte mot at bildet av Sylvi ble fjernet.

Dette er det huset Erna har bygget.

Høyreekstremisme balanserer jihadismen. Det er en effektiv hersketeknikk mot høyresiden. Men det legger landet åpent for jihadismen.

Erna har selv demonstrert hvordan hun tenker. Hun har anno 2018 ikke tatt jihad, salafisme og islam inn over seg og er nærmest stolt av det.

Hun er Norges statsminister.

 

 

Start 2019 med å støtte Document

Et fast månedlig beløp gjør at vi kan planlegge utvidelser og vekst. Og hvis du foretrekker impulsive enkeltbeløp, så overraskes vi gjerne : )

Eller overfør til vårt kontonummer 1503.02.49981

Vårt vipps-nummer er 13629

For å støtte oss via Paypal gå til vår Støtt Oss-side.