Tavle

Foto: hf

Statistisk sentralbyrå (SSB) offentliggjorde for to uker siden rapporten Tidligere deltakere i introduksjonsordningen 2011-2015. Rapporten undersøker hvordan det er gått på arbeidsmarkedet etterpå for hvert av de fem årskullene med deltakere, som består av dem som har fått asyl i Norge og personer som har familieinnvandret til disse.

I den sammenheng fant vi at ca. 20 prosent av deltakerne i introduksjonsordningen i 2014 siden var blitt heltidsarbeidende. Den andelen må man selv analysere seg frem til ved hjelp av den nokså forvirrende rapporten, for selv presenterer SSB sminkede tall.

Nå har Nettavisens dyktige medarbeider Magnus Blaker sett nærmere på inntekts- og trygderegnskapet for de samme kullene av deltakere. Det har heller ikke vært helt enkelt, all den tid han har fått veiledning fra SSB for å gjøre sine utregninger.

Oppdagelsene Blaker gjør, er bemerkelsesverdige:

I 2016 utbetalte Norge 2,3 milliarder kroner til de fem kullene med flyktninghusholdninger som hadde avsluttet introduksjonsprogrammet de fem foregående årene.

SSB-tall viser at staten nå utbetaler i snitt nesten 200.000 kroner per husholdning per år etter at de har gjennomført programmet som skal gjøre dem klar for det norske arbeidslivet.

Utbetalingene ser ikke ut til å gå ned over tid.

Til sammenligning betaler en med en inntekt på 500.000 kroner og normalt lån ca 121.000 kroner skatt.

Norges forsøk på å gjøre «flyktninger» og deres familiemedlemmer til vanlige deltakere i samfunnet har med andre ord mislyktes totalt.

I det lange løp er altså asyl- og familieinnvandringen ensbetydende med statsfinansiell ruin. Dette har nå flere forskjellige beregninger med jevne mellomrom vist de siste ti-femten årene. Skal tro om det glir inn før alt raser?

Det å la innvandringen fra planetens mislykkede samfunn fortsette på den vanvittig store skalaen den har, er ensbetydende med å velge statsfinansiell ruin – med åpne øyne. Stortingsflertallet gjør det valget hver eneste dag.

 

Kjøp Kent Andersens bok fra Document Forlag her!