Sakset/Fra hofta

Komikeren Konstantin Kisin fikk beskjed om å skrive under på «oppførselskontrakt» før forestillingen på School of Oriental and African Studies (SOAS) i London. Vitsene hans måtte være snille og respektfulle, mente lederne av studentforeningen som sa at kontrakten var nødvendig for å ivareta «safe space» og et sted for «glede, kjærlighet og aksept».

Det var en hel rekke -ismer som den russiskfødte komikeren ikke fikk lov til å røre. Alle kan krenkes! Det skal ikke lages humor ut av kjønn, religion, alder eller noe som helst annet som noen kunne finne på å le av.

‘By signing this contract, you are agreeing to our no-tolerance policy with regards to racism, sexism, classism, ageism, ableism, homophobia, biphobia, transphobia, xenophobia, Islamophobia or anti-religion or anti-atheism.’

I kontrakten ble det spesifisert at man kunne snakke om ismene, men da på en respektfull og ikke-fornærmende måte.

 ‘It does not mean that these topics cannot be discussed. But, it must be done in a respectful and non-abusive way.’

Konstantin Kisin skulle på toppen av det hele underholde gratis. Han sa at «kontrakten» nesten fikk ham til å spy. Han valgte å avstå fra hele arrangementet.

Studentforeningen har i ettertid beklaget og sagt at de er for ytringsfrihet. Slik de definerer den, selvsagt.

Konstantin Kisin, eller andre komikere bør også unngå opptredener ved universitetet i Manchester hvor de ikke ønsker at man klapper i hendene. Ved dette høysensitive universitetet vil man være inkluderende for døve og man oppfordres til å vifte med hendene på fingerspråket – også kalt «jazz hands».

Hvorvidt det er ufint å le høyt i nærheten av hørselshemmede, er foreløpig usikkert. Best å bare smile for å være på den sikre siden. Skjønt det er kanskje krenkende å smile av noe som noen andre ikke kunne oppfatte også?

Hvem er applausen for? De som klapper eller de som blir klappet for? Hvorfor skal ikke hørselshemmede kunne klappe for de med normal hørsel?

Men det er andre grupper høysensitive ved universitetet som heller ikke tåler klapping, sier Sara Khan:

Union officer Sara Khan said traditional clapping can cause issues for students with autism, sensory issues or deafness.

Hvordan neste generasjon skal greie å innordne seg i dem brutale virkeligheten når de senere skal ut i jobb kan man jo lure på. Dessverre vil de ta dette med seg og tre nedover hodet på oss andre når de får et fotfeste i ledende stillinger.  Morsomt blir det ikke. I mellomtiden får vi le av dem. Mens vi fremdeles kan.

BBC  Daily Mail

 

Støtt Document

Vi setter stor pris på om du kan gi et månedlig beløp. Du kan nå enkelt sette opp fast trekk med bankkort:

For andre bidragsmåter, se vår Støtt Oss-side.