Det er dårlige tider for sexy kvinne­undertøy, mener mote­historiker Ragnhild Brochmann. Hun passer samtidig på å fram­snakke hijaben, med NRK som mikrofon­stativ. Ironien ligger tjukt. Som om sexy undertøy nødvendigvis var under­trykkende, mens hijaben frigjør. Virkelig­heten er snarere stikk motsatt. En mørkere side finnes også: en fascinasjon for islams regelkultur.
For å lese denne artikkelen nå, må du bli medlem eller logge inn hvis du allerede er medlem. Artikkelen blir forøvrig frigitt 12 timer etter publisering.