Gjesteskribent

Gule vester i kamp med politiet i Paris lørdag 8. desember

Hensikten helliger tydeligvis middelet for, når det gjelder makt og penger synes der ingen «globale» grenser, ikke i det hele tatt. Kanskje nettopp derfor er de globalister… dessverre.

Jeg er pessimistisk på vegne av det nasjonale Norge, for hele Europa og spesielt for EU-landene som ødelegger seg selv. Fordi, både demokrati og ytringsfrihet svekkes, klasseforskjellene øker og harmoni og tillit forvitres. Samtidig som det franske folket protester og demonstrer, beklager vår statsminister Erna Solberg «tilbakeskritt» for den liberale dagsorden og for globaliseringen. Hun hevder verden trenger mer samarbeid. Ja, men ikke på bekostning av nasjonalstatene. Der tar hun katastrofalt feil.

Hvor er det blitt av Høyres påståtte konservatisme? For meg synes den oppgitt til fordel for noe diffust helt annet, en pretendert verdens-godhet på linje med sosialistene. Som igjen er på lag med fremmed-innvandringen. I prosessen er nasjonalstaten Norge glemt til fordel for alt annet enn det gamle norske folket. Hvem trenger fiender med venner som disse, som selger oss ut? Vi ser det gjennomført, senest forrige uke i et FN som det norske Utenriksdepartementet glatt underlegger seg – slik regjeringen også underlegger oss EU. Er vi blitt rene nikkedukker for overnasjonale krefter, uten nasjonal selvstendighet? Er dette hva våre politikere og byråkrater tillater seg, uten Stortingets behandling? All makt i denne sal? Glem det.

Ta eksempelet senest denne uken: Påfølgende nok et rakettangrep mot Israel fremsatte USA et forslag om Hamas-fordømmelse i FNs Hovedforsamling. Forslaget ble nedstemt med Norges hjelp, med de ca. 50 muslimske og andre udemokratiske land. Faktum er Norge holder med terroristiske regimer og støtter dem økonomisk. Hvorfor? For meg ser det ut som det er for «brysomt» for myndighetene å ta folket på alvor. Da spør jeg enkelt, hva slags demokrati er dette, som arbeider for fordelsfolkene og for resten av verden?

Forøvrig er det min mening at Marrakesh-traktaten må ødelegges…

Dan Odfjell, Samfunnsdebattant.

Kjøp Alexander Graus “Hypermoral” fra Document Forlag her!