Illustrasjonsfoto: Pixabay.

En «sørasiatisk» kvinne er dømt til seks års fengsel for gjennom flere år å ha hjulpet ca. to tusen personer med å unndra i alt 52 millioner i skatt, og Aftenposten lager en i det store og hele forbilledlig reportasje om saken:

Som ungdomsskoleelev begynte hun å føre foreldrenes selvangivelser, og oppdaget hvordan man kunne jukse med fradrag. Siden hjalp hun broren og 130 av hans arbeidskolleger med det samme. Med årene vokste virksomheten via mellommenn, og kvinnen innkasserte provisjon av skatten hun hjalp folk med å unndra. Den kriminelle virksomheten ble avslørt takket være et tips.

Sakens omfang kan ikke unngå å gi assosiasjoner til det såkalte drosjejukset i Oslo for mer enn ti år siden, hvor et høyt antall drosjesjåfører i hovedstaden ble tatt for unndragelse av i alt 90 millioner skattekroner, noe Aftenposten selv minner om.

Denne gangen dreier det seg om svindel av samme klasse, om enn ikke av helt samme størrelse, og Skatteetaten kaller det ifølge avisen «et organisert angrep på velferdsstaten».

Men Aftenposten vegrer seg for å se alle parallellene. Avisens dekning av drosjejukset var i sin tid av et mye større omfang, og det ble ikke lagt skjul på at svindelen hadde en sjokkerende stor utbredelse blant pakistanerne i Oslo. Den organiserte kriminaliteten berørte i praksis nesten hele den pakistanske diasporaen i byen.

Det er således ikke til å unngå at folk spør seg hvem den dømte «sørasiatiske» kvinnens kunder er.

Lagmannsrettens dom gir naturligvis ikke noe utfyllende svar på det spørsmålet. Men i de delene av bevisførselen i saken som er omtalt i dommen, forekommer ca. femti navn på kunder av den dømte kvinnen, som er fra Vietnam.

Ett av disse navnene er norsk (Bente). Et annet er også vestlig (Charles). Men alle de andre navnene er ikke-vestlige. Flere av dem er typisk vietnamesiske (Dinh, Le, Dung, Hong, Trung, Thanh, Thi etc.), men enda flere vitner om opphav fra islambeltet (Abdulkadir, Ahmad, Ali, Dildar, Mohammad, Nahro, Omar, Waleed etc.), og blant disse drar man kjensel på navn som er typisk pakistanske (Abid, Asma, Nadeem, Sadaf, Sajid etc.).

Om vi legger til grunn den ikke altfor dristige hypotesen at disse rundt femti navnene er noenlunde representative for de omlag to tusen kundene, eller i alle fall ikke spesielt utplukket av dommerne for å sette personer med utenlandsk opphav i et dårlig lys, er konklusjonen uunngåelig: De aller fleste av dem som benyttet seg av den vietnamesiske kvinnens tjenester for å unndra skatt, har ikke-vestlig opphav.

Dertil kommer at den dømte kvinnens ansatte, som var med på notene, har vietnamesiske navn.

Aftenpostens reporter Per Annar Holm har lest dommen grundig nok til å ha bitt seg merke i lagmannsrettens drøftelse av straffeutmålingen. Han kan ikke ha unngått å legge merke til at det gamle Norge i særdeles liten grad figurerte i dommen. Men han fant det altså ikke for godt å opplyse leserne om det, til tross for at dette fremstår som en slags versjon 2.0 av taxisaken, og er en del av en kjemperegning for innvandringen som man helst ikke snakker for mye om.

Men det er vanskelig å komme bort fra at de fleste land i verden er mer korrupte enn Norge, noen av dem ekstremt mye mer korrupte. Og landet har i de senere tiårene fått til dels nokså store diasporaer av mennesker fra ekstremt korrupte land. Det at korrupsjonen blir med på flyttelasset til Norge, sier seg selv, men med den norske offentlighetens kroniske selvpåførte blindhet, kommer det likevel ikke for en dag – med mindre Abid Raja vil ta til orde for amnesti mot skatteunndragerne denne gangen også, da.

Det at man er pinlig berørt på vegne av fasaden til det flerkulturelle samfunnet og dets fjernkulturelle medlemmer, ser ut til å skyldes et karaktertrekk som sitter dypt i en norsk offentlighet som først og fremst vil være pyntelig, og da helst ikke vil rokke altfor mye ved de foretrukne glansbildene. Det ledsagende hykleriet grenser til det uutholdelige.

 

Støtt Document

Vi setter stor pris på om du kan gi et månedlig beløp. Du kan nå enkelt sette opp fast trekk med bankkort:

[simpay id=»280380″]

For andre bidragsmåter, se vår Støtt Oss-side.