Nytt

Kraner ved en byggeplass i Madrid den 18. juli 2016. Bygg og anlegg er blant sektorene i Spania som sysselsetter mange utenlandske borgere. Foto: Andrea Comas / Reuters / Scanpix.

En arbeidsmarkedsrapport som er blitt utført av det multinasjonale bemanningsselskapet Adecco i Spania, viser at 25 prosent av de nye jobbene i landet det siste året har gått til innvandrere.

Dersom personer med doble statsborgerskap tas med i beregningen, er andelen nye jobber som har gått til personer med utenlandsk bakgrunn, 43 prosent, skriver El Mundo.

Det er blitt 478.800 flere sysselsatte i Spania i løpet av de siste tolv månedene, går det frem av Adecco-rapporten. Av disse har 121.300 nye jobber gått til innvandrere, og 357.500 til spaniere.

Europeiske borgere utgjør en beskjeden andel av de nylig sysselsatte innvandrerne:

For hver 100. nye jobb det siste året, har spanske borgere fått 75 av dem, og innvandrere de 25 resterende (to av 25 er gått til EU-borgere og 23 til personer fra øvrige land).

Blant innbyggerne i Spania er andelen utenlandske borgere ca. 14 prosent.

Den registrerte arbeidsledigheten i landet er for tiden 14,8 prosent, mens ungdomsledigheten er 34,9 prosent. Mange høyt utdannede spaniere har de senere årene funnet arbeid i land som Storbritannia og Tyskland.

 

Bestill Douglas Murrays bok «Europas underlige død» fra Document Forlag her!