Kommentar

En Manchester United-supporter viser hvor han kommer fra på Craven Cottag i London. Han skal se Fulham vs Manchester United. Datoen er 9. februar. Foto: Dylan Martinez / Reuters / Scanpix.

Per 1. januar 2019 var det registrert 765.108 innvandrere i Norge. I tillegg er det født 179.204 personer i Norge med foreldre født i utlandet. Dermed bor det 944.202 personer i Norge med en innvandrerbakgrunn, (foruten et ukjent antall illegale) og det tilsvarer 17,7 prosent av befolkningen, opp fra 17,3 prosent. Denne berikelsen har sin pris både i kroner og øre, men også i menneskelige, sosiale og fremtidige sammenhenger. Disse tallene avgjør fremtiden til barna våre, så la meg repetere dem, med en fest av linker attåt.

Litt lavere vekst, men nøyaktig samme kurs som Sverige. 

I 2018 var det 18.400 flere innvandrere i Norge enn året før, og det er den laveste tilveksten siden 2005. I følge SSB kom det 3.400 flere innvandrere fra Syria i 2018, som utgjør en betydelig større økning enn fra andre land. I toppåret 2013 (under Arbeiderpartiet og Stoltenberg) var veksten i innvandrere på hele 46.600 personer, hvorav hver innvandrer i gjennomsnitt koster skattebetalerne 4,1 millioner kroner gjennom sitt livsløp i følge Brochmann-utvalget, og nå er anslått å koste oss 250 milliarder kroner i året – i bytte for litt mer spennende mat. Dette medfører at det i 2019 er avsatt 478,3 milliarder til NAV, (over 1/3 av statsbudsjettet), hvorav pensjon utgjør 232,1 milliarder (17%)

Ikke overraskende er Oslo kommunen med høyest innvandrertetthet i Norge. En tredjedel av Oslos innbyggere er innvandrer eller norskfødt med innvandrerforeldre, og det vokser fort, samtidig som segregeringen skyter fart slik den gjør i alle andre vest-europeiske land. Løsningen er som alltid trylleordet «integrering» men så langt har ingen kunnet forklare hva det er, eller hvordan man sikrer et godt resultat. Og har man ikke funnet oppskriften for «integrering» etter 20 år, 23 handlingsplaner og 110 milliarder kroner, så finnes den neppe.

Dessverre finnes det ingen plan B, derfor fortsetter hele Løvebakken å late som om «integrering» er en løsning – akkurat som i Sverige. Denne selvpålagte livsløgnen utgjør en hovedpilarer i flerkultur-politikken, og er dermed en av hovedårsakene til hele Vest-Europas gigantiske problemer.

I Oslo har bydelene Stovner, Søndre Nordstrand, Alna og Grorud størst andel innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre. Disse bydelene utgjør andelen over 50 prosent. Selv om myndighetene bruker enorme summer på å kamuflere problemene, er kampen mot svenske tilstander på vikende front, slik Carl I Hagen varslet om for 30 år siden under en skur av egg og skjellsord. Han hadde rett. Burde ikke hetserne si unnskyld snart, og begynne å lytte til Hagen, Listhaug og Storhaug, i stedet for å lytte til de som har tatt feil hele tiden?

Utviklingen underminer Oslos økonomi, destabiliserer den sosiale strukturen, skaper store klasseskiller og ulmende etniske og religiøse konflikter, samtidig som voldsbruken øker – særlig blant unge. Nøyaktig som i Sverige. Fører man samme politikk, får man nemlig de samme problemene, naturligvis. Dessverre er både Høyre og Arbeiderpartiet hjertens enige om at flerkultur-politikken er en en suksess, og burde fortsette som før. Bare Frp er imot.

Oslo omgjort til en sosial og økonomisk bombe

Oslos blodrøde byråd har et budsjett på 73 milliarder kroner i 2019. Fra Miljøpartiet de Grønne overtok makten i Oslo, (med Arbeiderpartiet som haleheng) vil kommunens gjeld nesten tredobles til 67,6 milliarder kroner frem til 2021. Stadig mer av budsjettet går til renter og avdrag, men byrådsleder Raymond Johansen (Arbeiderpartiet) kaller det trygg og god økonomisk styring, slik sosialister alltid gjør før de går tom for andres penger.

De siste ti årene har folketallet i hovedstaden økt med mer enn 110.000 mennesker, til 673.469 innbyggere. Folketilveksten i fjor var på 6.710, og nesten all veksten skyldes innvandring – noe navnestatistikken kan bekrefte: Muhammed er det mest populære navnet i Oslo, og har vært det siden 2007. Denne unaturlige utviklingen setter Oslo under et enormt press, som kunne vært unngått med bedre innvandringspolitikk.

Blokkbygging og tubo-fortetting foregår helt uten hensyn til de som allerede bor i byen, og mangelen på skoler, sykehus, brannstasjoner, politi og annen infrastruktur blir underprioritert fordi sosiale utgifter eksploderer. I denne situasjonen har de grønne geniene på rådhuset prioritert å bruke minst 13 milliarder på å gjøre iskalde oppoverbakke-Oslo til en «sykkelby» som Amsterdam – med støtte av Oslo Høyre. Forstå det den som kan.

Andre byer beriker også skattebetalerne med utgifter fra utlandet 

Drammen kommer nærmest Oslo i innvandrertetthet, med en andel på 29,4 prosent, deretter følger Stavanger med 22,8 prosent, Bergen med 17,8 prosent, og Trondheim med 15,8 prosent. Alt i følge SSB.

Andelen av innvandrere som ikke var sysselsatt i Norge lå på 33,3 prosent i 2018, altså nøyaktig en tredjedel. Desidert lavest scorer innvandrere fra Afrika, med en sysselsettingsandel på 51,4 prosent, fulgt av asiatiske innvandrere på 58 prosent. (Nei, det er ikke kinesere det er snakk om, men hovedsakelig arabere og folk fra muslimske land. Red.anm )

For andelen av befolkningen som ikke har innvandrerbakgrunn, er de tilsvarende tallene 21,5 prosent og 78,5 prosent. Med andre ord er det en snau fjerdedel av befolkningen eksklusive innvandrere som står uten jobb, gitt definisjonene i denne statistikken.

Tallene lyver imidlertid kraftig, og skaper utrolig nok et glansbilde av situasjonen: For å regnes som «sysselsatt» trenger man bare jobbe en – 1 – time i uken, dermed er den reelle arbeidsledigheten katastrofalt mye høyere – i landet hvor myndighetene hever at arbeidsledigheten er under 4 prosent. Ikke rart Erna mener de som fortsatt gidder å jobbe, må jobbe mer og lenger, i et helt dysfunksjonelt arbeidsmarked. Noen må jo ofre seg for flerkulturen!

For å oppnå hva da? 

Den klart største innvandrergruppen i Norge er polakkene med 98.700 personer, som jobber hardt og antagelig reiser tilbake til hjemlandet som har valgt å si nei til både masseinnvandring, flerkultur og islam. Dette vil gjøre Polen til en fremtidig stormakt i Europa. Nest størst er innvandrere fra Litauen, med 39.300 bosatte. Det er altså flere av dem enn svensker, (!) som bare teller 35.600 personer i Norge, mens innvandrere fra Syria utgjør nå 30.800 personer. Det gikk så fort at vi får håpe det ikke blir flere kriger i islamske land med det første – men det blir nok med håpet. Søkkrike Saudi-Arabia har så lagt ikke tatt imot noen av disse «flyktningene». Alle skal til Europa.

Også innvandrere fra Pakistan, Somalia og Irak ligger mellom 30 og 35.000 personer i Norge. At så mange pakistanere er «flyktninger» som måtte «rømme fra krig og bomber» kan fremstå som noe gåtefullt. Og snart kommer det flere nye rømlinger fra Kongo på invitasjon fra Erna Solberg. De er neppe høyt utdannet de heller.

Med dagens innvandringspolitikk vil etniske nordmenn være i mindretall i sitt eget land rundt år 2100 – men islam vil være den ledende politiske kraften i Norge lenge før det. Det pågår som forventet en hard debatt om fremtids-tall, hvor venstresiden hevder innvandringen vil avta naturlig, mens høyresiden frykter den bare vil øke. Så langt har venstresiden tatt konstant feil.

Det ingen diskuterer er hva målet er, hva planen er for å lykkes, hvor det har lykkes før, og hva vi egentlig skal oppnå med masseinnvandringen? Svaret ville skremme vettet av alle, for da ville alle forstå hva slags korttenkte naivister som har styrt Norge de siste tiårene.

 

Støtt Document

Du kan enkelt sette opp et fast, månedlig trekk med bankkort:

Eller du kan velge et enkeltbeløp:

kr

Du kan også overføre direkte til vårt kontonummer 1503.02.49981

Vårt Vipps-nummer er 13629

For Paypal og SMS se vår Støtt oss-side.