Nytt

Riksdagsbygningen i Berlin, hvor den tyske Forbundsdagen holder til. Foto: Wolfgang Pehlemann / Wikimedia Commons.

Den tyske Forbundsdagen har med 372 mot 153 stemmer gitt sin tilslutning til FNs migrasjonsavtale Global Compact for Migration, melder Die Welt.

Flertallet ble sikret med regjeringspartienes stemmer, altså unionspartiene CDU og CSU samt det sosialdemokratiske partiet SPD. 141 representanter avstod fra å stemme.

Avtalen er en suksess og i Tysklands interesse, kommenterer utenriksminister Heiko Maas (SPD), som understreker at den tyske regjeringen har vært involvert i utarbeidelsen av den helt fra starten.

Maas hadde tidligere advart mot panikkmakere. «I denne opphetede debatten må man være helt ærlig og si: De umiddelbare konsekvensene vil bli overskuelige», sa han. Som følge av avtalen må mange land heve sine standarder i omgang med flyktninger. Som et resultat vil «migrasjonstrykket mot Tyskland reduseres klart i det lange løp», sa statsråden.

Petra Pau i venstrepartiet Die Linke kommenterer at «migrasjonsn bare kan løses globalt», men at ingen grenser blir opphevet. For en av CDUs representanter handler det imidlertid om åpne grenser:

«Vårt land er innstilt på internasjonalt samarbeid. 50 prosent av det vår økonomi produserer, går til eksport. Det er knapt noe annet land som har så stor interesse av frihandel og åpne grenser», sier CDUs innenrikspolitiske talsmann Matthias Middelberg.»

 

Bestill Douglas Murrays bok «Europas underlige død» fra Document Forlag her!