De kunstneriske kvalitetene, som kunstnerne gjennom flere tusen år, og med sikker dømmekraft har implementert i sine verker, spiller ingen rolle lenger i samtidskunsten. For dagens toneangivende kunstnere er ikke de kunstneriske kvalitetene verkbaserte, det vil si knyttet til en formgitt gjenstand, de er tvert imot kontekstuelle og institusjonaliserte. Følgelig kan vi ikke lenger se om en gjenstand er kunstnerisk tilvirket, vi må få det språklig forklart.
For å lese denne artikkelen nå, må du bli medlem eller logge inn hvis du allerede er medlem. Artikkelen blir forøvrig frigitt 12 timer etter publisering.