Video 1

 

Julia Ioffe er et godt eksempel på det som kalles Trump Derangeent Syndrom, dvs at Trump fyller hele ens perspektiv. Alt som skjer skyldes Trump. I en paneldebatt på CNN etter Pittsburgh-massakren, sa Ioffe at Trump har radikalisert flere enn IS. Det var litt over the top for de andre. Men Ioffe ble ikke tatt av. Det gjelder en regel for Loke og en for Tor. Ioffe har tidligere vist at hun ikke kan styre munnen sin når det gjelder Trump. Hun antydet i en twittermelding at Trump hadde et forhold til datteren. Det måtte hun trekke tilbake.

Da Jake Tappers show begynte fikk hun fremføre en unnskyldning, men ikke før hun hadde gjort det før hun begynte på igjen. Hun siterte AntiDefamationLeague som sier at det har vært en 60 prosent økning i antisemittiske angrep siden Trump vant. Og hun sa administrasjonen systematisk har tatt ressurser vekk fra overvåking av høyreekstreme miljøer.

Ingenting å be om unnskyldning for egentlig. IS var bare en slip of the tongue.

Det hører med til historien at Julia er jødisk, hun kom til USA som syvåring med sine russiske foreldre. Hun gikk på Princeton, en av eliteuniversitetene. Men intelligens er ingen hindring for ekstremisme, kan historien fortelle. Det skremmer sindige mennesker, og bør gjøre det. Det er når intelligente mennesker mister hodet at mye kan skje.