Kommentar

Girolamo Savonarola var en munk i Firenze på slutten av det 15. århundre som ville gjøre byen til en religiøs republikk. Dette var under Renessansen og en stor kunstnerisk blomstringsperiode. Savonarola fikk likevel overtalt kunstnere til å brenne bilder av greske og romerske guder. Man kan tenke seg hvilken virkning dette ville hatt på kunsten hvis disse ideene hadde vunnet frem. Men Savonarola trosset pave Alexander VIs Hellige Liga som forlangte oppbakning mot Frankrikes konge Karl VIII som hadde invadert Nord-Italia. Savonarola ble hengt og brent på bålet i 1498.

Hareide har satt Kristelig Folkeparti i en nesten unik situasjon i norsk politisk historie: Han ønsker å bryte med partiets blå grunnfjell, dra partiet over på venstresiden og felle en statsminister og regjering han selv gikk god for under valget. Og han gjør ikke dette fordi venstresiden har bedre politiske løsninger. Nei, nei: Han gjør det fordi han han ikke liker moralen til FrP, ut fra hans subjektive tolkning av denne. På dette stupide grunnlaget er han villig til å risikere både partiet, regjeringen og Norges fremtid.

Politikk er å prioritere: Hvis noen får, må andre miste. De som hevder at man «ikke skal sette svake grupper opp mot hverandre», må ta seg et grunnkurs i politikk, for politikk handler bare om å sette alskens grupper, formål og trengende opp mot hverandre, og om å fordele penger, ressurser og fokus gjennom bruk av makt. It‘s the budget, stupid.

Prioriteringer har ingenting med moral å gjøre; det har med voksne folk å gjøre

Denne politiske prioriteringen handler ikke om «moral» – om godt eller dårlig, rettferdig eller urettferdig, snill eller slem. Denslags er for barnehager. Politisk prioritering handler kun om uenighet rundt praktisk politikk. Og årsaken til at det må være sånn, er at samfunnet har begrenset med ressurser å fordele, men er en ubegrenset smeltedigel av meninger, løsninger og særinteresser.

Man kan være overbevist om at man har rett eller at andre tar feil, men man kan ikke påberope seg å ha en moralsk fasit, og påstå at de som er uenige, er ondskapsfulle. Men det er nettopp dette Hareide gjør. Hareide ikke bare VET best – han ER best også! Og slik kaller Hareide Fremskrittspartiet inn for «Tilsynet for Høg Moral». Han opptrer litt som et shariaråd, egentlig.

Det er ikke noe galt i å mene at man har rett når man driver med politikk

Hvis man ikke er overbevist om at man har rett i politikken, har man lite der å gjøre, for da har man neimen ikke mye å by på av politisk overbevisning. Men Hareide har ikke bare rett. Han er hundre prosent overbevist om at Fremskrittspartiet tar feil fordi det er ondskapsfullt og består av umoralske, slemme, hatefulle, rasistiske mennesker, som han – den fullendte, ufeilbarlige – ikke kan menge seg med. Og dét bør heller ingen andre gjøre, etter hans syn.  Slikt tøv har ingenting med politikk å gjøre. Det er en hån mot alt politikken er og står for.

Mange velgere klager over at politikere aldri blir enige, og det bygger på en helt korrekt observasjon. Hadde politikerne vært enige, ville Norge vært et totalitært diktatur. Årsaken til at politikerne aldri blir enige, er at det alltid finnes flere løsninger på samme problem, og at det er mange hensyn å ta rundt enhver løsning. Det finnes ingen fasit. Sorry. Det er greit å påberope seg å ha rett, og like greit å hevde at andre tar feil. Det er politikk, og vi politikere har ingen problemer med det. Vi respekterer andre mennesker med andre meninger, selv om meningene etter vårt skjønn er på bærtur. Hareide påberoper seg imidlertid å være et bedre menneske, og at andre er dårlige mennesker. Dét er ikke politikk. Det er å være en moralistisk drittsekk som går løs på mannen i stedet for ballen.

En partileder som undergraver både politikken og demokratiet 

At en mann med så mye politisk erfaring som Hareide ikke ser dette selv, er forståelig, for han er så nedsyltet i sin egen suverene, tårevåte sjølgodhet at alt som heter politikk har druknet. Men at delegatene til KrF ikke ser hvor dette bærer, det syns jeg er uforklarlig – og ganske skremmende: De røde delegatene lar seg ikke styre av politiske løsninger, men av et jag etter en høyere moral enn alle andre, samt av ønsket om å «avkle» det forferdelige Fremskrittspartiet, uansett hva det koster! Dermed er det også – indirekte –Fremskrittspartiet som styrer Kristelig Folkepartis handlinger nå. Ikke politikken eller delegatene. Tygg på den!

Man skal sitte en stund på innsiden av politiske partier før man oppdager at selv om alle prosesser er demokratiske i skinn, så er de ikke alltid dét i sinn. Det er alltid maktspill internt i politiske partier, og det spillet handler i stor grad om hvem som er flinkest til å manipulere de demokratiske reglene og utnytte dem til sin fordel. Her er Hareide åpenbart en mester, siden hele landsmøtet i KrF ikke begriper at de er brikker i et moralistisk spill omgjort til storpolitikk. Er det noe i vannet, tro? Eller ligger moralismen like latent i kristenpartiet som under gapestokkens glansdager?

Hareides mål: Norges Moralistiske Republikk, med ham som ledestjerne

Hareide har kortslutta. Hans moralske forakt overfor FrP grodde seg så stor at han ikke lenger klarte å kontrollere den. Men i stedet for å trekke seg som politiker (siden han ikke lenger klarte å tenke politisk), bestemte han seg å dra med seg hele partiet på den moralske galeien som også Arbeiderpartiet er en drivkraft bak. Slik sett er Kristelig Folkeparti nå redusert til en trassig femåring som skader seg selv for å vise alle hvor slem FrP er. Det handler ikke lenger om politikk.

Hele sirkuset ville vært patetisk om det ikke var for én ting: Å erstatte politikk med moralisme er en sterk samfunns-trend for venstresiden over hele Europa. Det er som en kreftsvulst på demokratiets nervesystem, som langsomt gjør at europeiske samfunn mister seg selv og sin identitet. Det skaper handlingslammelse, splittelse og veldig, veldig dårlige beslutninger for samfunnet. Moralister bryr seg imidlertid aldri om samfunnet. De bryr seg bare om hvor strålende mennesker de selv er, og hvor forferdelige deres meningsmotstandere er.

Ekte politikere bør vise dem den samme forakt tilbake.

 

Forhåndsbestill Alexander Graus “Hypermoral” fra Document Forlag her!