Tavle

Flere politikere registrert som psykisk utviklingshemmede i hjemkommunen!

Norske politikere skal ha blitt systematisk registrert som psykisk utviklingshemmede i sine hjemkommuner siden 90-tallet.

Ifølge kommunene skal det være ren rutine at idet en person kommer inn på Stortinget eller blir valgt som partileder, blir vedkommende også automatisk registrert i kommunens lister over folk som ikke er istand til å forstå sitt eget beste.

Vi trodde dette var åpenbart, sier en ulykkelig helsesjef i Grutraugen kommune i Sørvang, som nylig har registrert hele ledelsen i Interreligiøs Marxistisk Folkefront – tidligere Kristelig Folkeparti – under kommunal omsorg.