Kultur

I Munchmuseets pressemelding om den nye mønstringen i serien «Munch og samtidskunsten», kan vi lese følgende: «Verdensberømt samtidskunstner tolker Munch i ny utstilling». Det er ikke lett å skjønne hvorfor Marlene Dumas, en sør-afrikansk kunstner født i 1953, har vært et naturlig valg for Munchmuseets faglige stab. Det er mulig hun er verdens- berømt og veldig opptatt av Munchs bilder, men noen interessante tolkninger av hans kunst har hun ikke levert.

I flere omganger nå har Munchmuseet tværet ut opplegget med å koble samtidskunstnere til mesteren fra Ekely, uten at det har tilført Munch og hans kunst noe annet enn modernistisk grums. De eneste som har fått noe matnyttig ut av dette opplegget, er de håndplukkede samtidskunstnerne, i form av en mer prestisjefylt markering på sin merittliste. Nå er det altså Marlene Dumas tur, som har vært fascinert av Munchs kunst i årevis, og dermed lagt seg tett opp til mesterens motiver i sine egne tolkninger.

Omegas Eyes2 foto: Peter Cox

Utstillingens tittel er «Måneoppgang», skjønt mange av Dumas sine utstilte bilder kretser om andre temaer enn måneskinn på havet. For henne har det vært viktig å vise hva i Munchs kunst hun som maler har opplevd og selv kunnet uttrykke i samme visuelle sjanger. Det er greit at kunstnere lar seg inspirere av Munchs kunst, men det blir temmelig banalt og nærmest på barnehagenivå, når en kunstner skal ny-tolke hans motiver. Nå er heller ikke Dumas en maler på Munchs nivå, så hennes visuelle parafraser over oppgitt tematikk ender som regel i amatørmessige strøk og koloristisk vilkårlighet.

Stop in the Name of Love. Foto: Peter Cox

Marlene Dumas ville ha stått seg bedre på å ha hatt et friere forhold til Munchs kunst, og ikke manisk gnage på hans motivkrets. Da hadde vi også fått et inntrykk av hva hun selv har å rutte med som maler og billedkunstner. I enkelte av hennes mer selvstendige motiver, som ansikter og frittstående figurer, ser vi at hun manifesterer en helt annen personlig uttrykks- karakter. Men gjennomgående er dette tolkningsprosjektet med egne øyne, temmelig tynt og kunstnerisk utvannet, særlig fordi Dumas også har hengt seg opp i Munchs tidvise veksling mellom malte og umalte partier på lerretet. Noen oppfatter dette som modernisme og nyskapende formalisme, og et nytt stadium i kunstens utvikling, men da har de ikke skjønt mye av Edvard Munch.

Munchmuseet:
Marlene Dumas, malerier, laveringer
Varer fra 28/9 til 13/1 2019