Seks tyskere fra Sachsen er pågrepet, mistenkt for å ha dannet en høyre­ekstrem terror­gruppe som ville angripe utlendinger og menings­motstandere. Mennene ønsket å velte Tysklands demokratiske system, ifølge påtale­myndigheten.
For å lese denne artikkelen nå, må du bli abonnent eller logge inn hvis du allerede er. Artikkelen blir forøvrig frigitt 12 timer etter publisering.