Anne Karin Pessl-Kleiven, redaktør i NRK Østlandssendingen. Foto Ole Kaland, NRK

Resett rapporterte fredag at Lars Thorsen i SIAN ble angrepet av en militant venstreekstremist under en markering mot rasisme på Tøyen. Han ble slått gjentatte ganger i ansikt og bryst uten å ha gjort annet enn å ha vært tilstede og tatt bilder. Angrepet ble avbrutt av politiet.

Da NRK Østlandssendingen fredag kveld sendte en reportasje fra markeringen, fikk vi en ganske annerledes versjon. NRK påstod at politiet måtte «gripe inn da et fremtredende medlem av den islamfiendtlige gruppen SIAN dukket opp». Ifølge statskanalen var det altså Lars Thorsen som var bråkmakeren, hans blotte tilstedeværelse utløste behov for politi.

Slikt er jo vi som produserer og forbruker såkalte alternative medier vant til. Hovedstrømsmediene gjør seg bort, de vrir og vrenger på sannheten for å få den til å passe inn i eget narrativ. I dette tilfellet at venstresiden og «antirasistene» er fulle av godhet og varme, og at høyresiden generelt, og innvandringskritikere spesielt, er onde og har voldelige hensikter.

Men hva skjer når NRK blir tatt med buksene nede?

Ja, den som forventer ti Ave Maria blir ihvertfall skuffet.

Distriktsredaktør Anne Karin Pessl-Kleiven ga ikke ved dørene da hun lørdag uttalte seg til Resett. Hun støttet sine medarbeideres fremstilling, og var «helt uenig» i at Østlandssendingens reportasje forledet publikum:

– Vårt team var på Tøyen for å dekke en markering. I saken fortalte de kort at politiet måtte stanse markeringen underveis, men de gikk ikke inn i detaljer. De valgte å holde fokus på hovedpersonen og bakgrunnen for markeringen, og det støtter jeg dem i, sier distriktsredaktøren.

– Men dere forleder jo publikum til å tro at det var SIAN som utløste behov for politi? Dere indikerer jo i reportasjen at det var SIAN-medlemmet som utløste behov for politi.

– Jeg er helt uenig i at reportasjen indikerer det. Og derfor er jeg også uenig i resonnementet om at vi forleder publikum. Jeg har allerede fortalt hvorfor.

– Du har fortalt at dere ville ha fokus på hovedpersonen og bakgrunnen, men ikke hvorfor du er uenig i at reportasjen indikerer at SIAN-aktivisten utløste behov for politi. Hvordan kan du mene det?

– Reporter gikk ikke inn på hva det var som utløse bråk eller hva bråket bestod i. Derfor brukte vi den ordlyden. Det er det siste svaret du får av meg, sier Pessl-Kleiven.

«Det er det siste svaret du får av meg». Slik taler en selvhøytidelig, arrogant redaktør i den kongelige norske statskanalen.

En ting er å være uenig i at en reporter har tabbet seg ut, men ved å ta den snørrhovne tonen befester Pessl-Kleiven inntrykket av en selvtilstrekkelig statskanal: Vi forvalter sannheten! Hvem er du som kommer her og stiller impertinente spørsmål?

Men i dette tilfellet stod hovmod for fall.

Søndag ettermiddag beklaget NRK hva man velger å kalle en «upresis fremstilling».

Upresis? Hør her, distriktsredaktør Anne Karin Pessl-Kleiven; dette var ikke litt mangel på presisjon, det var direkte løgn.

Slik lyder beklagelsen:

«Østlandssendingen har fått reaksjoner på et TV-innslag fredag 28. september og ønsker å gjøre en presisering.

I vår dekning av støttemarkeringen for en muslimsk kvinne på Tøyen sist fredag, sa vår reporter «Midt under markeringen måtte politiet gripe inn da et fremtredende medlem av den islamfiendtlige gruppen SIAN dukket opp», mens vi viste bilder av en person som blir slått og sparket.

Det er SIAN-medlemmet som uten foranledning blir angrepet av en av de fremmøtte, og det var voldsutøverens skyld alene at markeringen ble stanset.

Østlandssendingen beklager at vårt innslag var upresist på dette.»

Vel, en beklagelse er det jo, og som sådan bør den aksepteres. Men hvor mange av de som så reportasjen fredag har lest beklagelsen?

Såvidt vi vet er den ikke opplest på NRK på tilsvarende sendetidspunkt som reportasjen den viser til – noe som også er litt vanskelig, siden distriktssendingene bare sender på TV mandag til fredag. Vil den bli opplest under mandagens sending? Jeg holder ikke pusten.

Men hva med den skriftlige beklagelsen? Undertegnede gikk til Østlandssendingens nettside ca klokken 19.30. Beklagelsen lå ikke der – kun fire timer etter at den var publisert. Lå den overhodet på distriktskontorets hovedside på noe tidspunkt?

Hvordan forventer redaktør Anne Karin Pessl-Kleiven at noen skal finne denne beklagelsen når den ikke vises frem?

Slik kan man beklage – og slik sett ha sitt sånn noenlunde på det tørre – uten å belemre noen med beklagelsen.

Men redelig er det ikke.

 

Kjøp Jean Raspails «De helliges leir» fra Document Forlag her.

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂