Gjesteskribent

Kommissær for migrasjon og innenrikssaker, Dimitris Avramopoulos, på et møte i Brussel 10 mars 2016 der tema var en institusjon som kunne erstatte Frontex og vokte yttergrensene. Foto: Laurent Dubrule/Reuters/Scanpix

Rent bortsett fra, at vi ikke er et fullverdig medlem av EU, oppfordres vi nå sågar til å delta med soldater og penger til en EU-styrke – til forsvar av områdets yttergrenser mot fremmed-innvandrere. Dette etter at det samme EU lenge har oppmuntret til og/eller tillatt slik innvandring. Og gjør det fremdeles. Dette er «grenseløst» frekt, desto mer som det «grenseløse» EU-eksperimentet har feilet.

Nylig, under et billede av Frankrikes president Emmanuel Macron, smilende sammen med en like smilende Paris-besøkende Erna Solberg, fremsto teksten slik: «Norge invitert inn i Macrons nye (militære) intervensjonsstyrke».

Nei, om regjeringen ikke har gjort det allerede, må den nå ta til fornuft; meld oss straks ut av Schengen-avtalen og, deretter, tilstå oss folkeavstemning om hele dette mislykkede EØS/EU komplekset, langt fremskredet i å ødelegge hele det europeiske kontinentet. Dette er det ikke bare lille meg som ser, men økende mange topp-folk i alle de halv-demokratiske landene, svinebundet av ikke-valgte Brussel-funksjonærer.

For å ta EU-styrken først, den antaes styrt av noen, dvs antagelig av den uregjerlige populært nå kalt konjakk-presidenten Jean-Claude Juncker, eller hans etterfølger. Når vi ser hvordan disse menneskene ikke duger til annet enn å over-betale seg selv og utstede nasjonal-statene pålegg og direktiver, er der ingen grunn til å tilstå dem enda mer makt, til makt-forspillelse. Dersom EU-styrken på 10,000 bevæpnede menn (eller kvinner) skal legges under Frontex som har et slett korrupt rykte, spå lag med den innvandringen de var ment å stoppe! da blåses det ytterligere milliarder forgjeves.

Grense-kontroll er klart en nasjonal militær oppgave. Den utvises allerede av flere EU-land helt på eget initiativ og, da ser vi det fungerer både kostnads- og også ellers rimelig effektivt. Som medlemmer av NATO er vi allerede underlagt en overnasjonal organisasjon, om vi ikke skal underlegges ytterligere unødvendig og kostbart byråkrati. Jeg ser Juncker’s utspill som et desperat forsøk på å redde ansikt for seg selv, og alle de andre «i unionen forfeilede»,  vår Torbjørn Jagland inkludert.

Vi kan ingenlunde overlate vår lange porøse grense til kontroll av andre enn våre egne soldater. Mange land vil uansett nekte sine soldater underlagt EU kommando. Hele denne intervensjons-ideen er bare mer politikk, eller nok et forsøk på å gjøre oss til medlemmer (stater) i en føderal stat, De forrente Europeiske Stater. Regjering, avvis derfor kontant EU-styrken, vi er klart best tatt vare på av egne soldater og av NATO, sistnevnte mht krigstrusler.

Jeg utfordrer herved regjeringen til å fortelle oss hvorfor vi ikke trekker oss, alternativt begrunne (i stort og smått) hvorfor vi skal fortsette overnasjonalt EØS/EU styrt, eller, om regjeringen ikke engang vil det, da må vi nå få folkeavstemning, denne passiviteten overfor den skjeve utviklingen i Europa kan ikke aksepteres lenger. Erna Solberg, la deg frata kalken, helt enkelt og logisk ved å la folket få bestemme, slik demokratiet sågar forventer det. Det gjorde engelskmennene, og Brexit vil snart vise at de underprivilegerte hadde rett, alle dem som føler nedsiden av dette globalistiske over-nasjonale.

Dan Odfjell, Samfunnsdebattant.

 

Bestill Douglas Murrays bok “Europas underlige død” fra Document Forlag her!

 

 

Støtt Document

Vi setter stor pris på om du kan gi et månedlig beløp. Dette gir oss en forutsigbar inntekt og gjør oss i stand til å publisere mer og bedre.