Gjesteskribent

Illustrasjonsfoto: Vorder Bruegge / FBI / Wikimedia Commons (utsnitt).

Skattedirektør Hans Christian Holte har gått ut med en bønn om fortgang i videre innføring av overvåkingssamfunnet i Norge, med den begrunnelse at det er for lett å å bruke falsk identitet.

Han ber om fortgang i arbeidet med fingeravtrykk og ansiktsgjenkjenning for å hindre at man kan ha flere identiteter, og på den måten unndra skatt.

Hvem er det som unndrar skatt ved å ha flere identiteter? Jeg vet faktisk ikke, men kan ikke se for meg at jeg selv skulle kunne klare det. Ei heller naboen eller andre jeg kjenner. Hvordan i alle dager skulle jeg klare å få en ny identitet? Kan jeg troppe opp i en alder av noen-og-førti år med en forfalsket fødselsattest og påstå at jeg er N.N. født på Kløfta i 1974, men ikke tidligere innført i folkeregisteret? Og dermed få et ekstra fødselsnummer og et ekstra pass?

Har noen som er født i Norge, uavhengig av hudfarge og bakgrunn, noen som helst realistisk mulighet til å bløffe seg til en identitet til? Eller er dette et problem forbundet med folk født i andre land? Folk som har tilgang på et kanskje korrupt system, hvor falske papirer er lett tilgjengelig?

Er det rett og slett et problem knyttet til mye av den svarte økonomien som har kommet i kjølvannet av Schengen, åpne grenser og arbeidsinnvandring?

Hvis problemet med falske identiteter er knyttet til arbeidsinnvandrere, hvorfor innføre identifisering med fingeravtrykk og ansiktsgjenkjenning over hele fjøla? Hva er poenget med å overvåke Jens Nilsen fra Bodø, og Anne Hansen fra Surnadalen i samme mistenksomme ånd?

Hvorfor ønskes en så tett overvåking av eget folk? Og hvorfor skal vi gå inn for dette?

Argumentet om «å bekjempe skatteunndragelse» fungerer ikke. Er målet å bekjempe dette, så innfør denne typen overvåking overfor de gruppene hvor det hyppigst forekommer. Ikke for alle.

«Dette er diskriminerende!» synes jeg at jeg kan høre. Ja vel, kanskje. Men nå er det faktisk ganske vanlig, og akseptert, at en for å beskytte sitt eget system, og sitt eget samfunn, har egne regler for folk med for eksempel annet statsborgerskap enn norsk.

Enkelte kriminelle handlinger er det dessuten mer naturlig å se etter innen enkelte grupper. Ser en etter hjemmebrennere, så anbefaler jeg å primært se på europeiske menn over 16. Ser en etter kjønnslemlestelse av jenter, så er det naturlig å se innen familier fra visse afrikanske kulturer, og ikke på etnisk norske eller pakistanske.

Det er lov å utvise en viss fornuft i sin ressursbruk for å komme kriminalitet til livs, uten å være skyldig i diskriminerende forskjellsbehandling. Og det er ingen grunn til å overvåke oss alle, for å komme noen kjeltringer til livs.