Kultur

The Intruder’s Dilemma

Lars Aurtande er en uvanlig naturskildrer. I hans tegninger og trykk dreier det seg ikke om å formidle naturens virkelige egenart, men å skape en mer fantasibasert verden der naturelementer blir sammenkoblet med menneskeproduserte objekter, særlig de av mekanisk/teknisk art. Her slipper hverken skogsvekster eller dyreliv unna. Man kan kalle denne egenartede naturvinklingen for en slags humoristisk surrealisme. For i denne fantasifulle billedvirkeligheten er det mye humor, men også en god del kritikk mot den teknologiske rasjonaliteten som utarmer jordkloden.

De humoristiske koblingene i Aurtandes silketrykk nå i Galleri Norske grafikere er ikke akkurat så sofistikerte. Den tegneriske utformingen synes å være mer beregnet på barn, som trenger enkle og anskuelige billedhandlinger der humoren er et viktig virkemiddel. Lars Aurtande har da også illustrert mange billedbøker og skolebøker, og ellers bidratt med tegninger til ulike publikasjoner.

Når vi ser at han er utdannet som illustratør og kunstner, så er det forståelig at han i sine fabler vektlegger den enkle pedagogiske formgivningen, mer enn den kunstneriske kompleksiteten.
Allikevel skaper han en fascinerende billedverden, der det myldrer av innsekter og dyr inne blant busker og trær. Kunstneren har utvilsomt et stort fabuleringsbehov, men også et sterkt ønske om å gå på tvers av det naturgitte. Etter mitt skjønn blir det i enkelte bilder for sterkt, i den forstand at han overdriver de mekaniske, robotaktige elementene. Det smaker for mye av Flåklypa-konstruksjoner, av bygdeteknologi, men den appellerer vel først og fremst til barn som har glede av den slags rariteter.

Med tanke på det kunstneriske burde nok Aurtande være litt mer diskret i bruken av denne Flåklypa-teknologien som tidskritisk virkemiddel. Han trenger ikke å bli mer realistisk, men å utnytte fabuleringen i mer poetisk retning. Kunstneren har fantasi nok, så også tegnerisk profesjonalitet, han trenger jo ikke alltid å være like morsom. Som alt annet her i livet må man også porsjonere ut humoren.

 

Galleri Norske Grafikere:
Lars Aurtande, silketrykk
Varer fra 9/8 til 2/9, 2018