Lanny Davis tilbyr Bob Mueller sin klient Michael Cohen og sier at Cohen har mer på lager som vil kompromittere Trump. 

Advokater spiller en avgjørende rolle i amerikansk politikk. De er eksperter på å bøye loven etter sine klienters ønsker.

Michael Cohens advokat, Lanny Davis, er et skoleeksempel. Han tilhører Clinton-systemet og spiller på lag med spesialetterforsker Bob Mueller. De har samme mål: Å felle presidenten.

De har enorme ressurser å sette inn. De har sine folk plassert i påtalemyndighet og rettsvesen. Da statsadvokaten var ferdig med å lese opp tilståelsen til Michael Cohen igår, avsluttet han med en lang preken om at alle var like for loven og at det er en alvorlig forbrytelse å lyve for FBI. Det er høyst usedvanlig at påtalemakten doserer og forkynner. Men det samme gjorde visejustisminister Rod Rosenstein da han forkynte tiltalen mot 12 russiske agenter.

Man får følelsen av at de har mye å skjule.

Davis og Mueller jobber hånd i hånd. Det kan bli farlig for Trump. Han får være glad for at han har Rody Giuliani på sitt team. Giuliani er like dreven som disse to. Han kan alle tricks i boken.

Det alvorlige i gårsdagens seanse var at Cohen sier han har gjort utbetalinger på instruks av presidenten. Han impliserer presidenten.

Hvis Mueller skulle få intervjuet Trump og stilt ham kontrollspørsmål og Trump ville sagt det motsatte av Cohen, ville det være nok til å tiltale Trump for å lyve, dvs mened.

Davis kan ha overtalt Cohen til å inngå en plea bargain med Mueller: -Hvis du impliserer presidenten vil du slippe med tre år.

Cohen kan ha blitt presset til å gi etter. Det spiller ingen rolle om det er løgn og Trump forteller sannheten. Hvis påtalemyndigheten velger løgnen blir den som forteller sannheten en løgner og kan tiltales.

Slik fungerer systemet. Derfor fraråder alle som er vennligsinnet Trump om ikke å la seg intervjue av Muller og hans folk. De er nådeløse.

Han har med seg folk som Andrew Weissmann som er dømt for å ha tilbakeholdt bevis som ville frikjent den tiltalte.

Dette er metoder vi ikke forbinder med en rettsstat.

Formelt er ikke Davis og Cohen underlagt Mueller. Mueller overlot Cohen til Southern District of New York. Men i realiteten jobber de sammen som et team.

Slik John Brennan, James Clapper, Michael Hayden, Susan Rice, Andrew McCabe, James Comey, jobbet på ett team.

De er alle på samme team.

De forsøkte å hindre at Trump ble valgt, og etter valget la de en plan for å ødelegge ham.

Demokratene og den liberale presse er med på teamet. De jobber iherdig for å fremstille alt som kommer frem mest mulig negativt. Det som er negativt for deres egen sak, utelater de eller fortier.

Men det er et faktum at 25 mennesker i toppledelsen av FBI og justisdepartementet er enten degradert eller blitt sparket for å ha drevet «butikk i butikken», dvs brukt sine stillinger til å skade Trump. Det er ubestridelig.

Disse oppsigelsene vitner om at noe har skjedd som skader institusjonsjonene og ikke tåler dagens lys. Det er videre et faktum av Generalinspektør Michael Horowitz kom frem til at etterforskningenav Hillary Clintons eposter var sterkt kritikkverdig.

Hvis man ser behandlingen av Hillary opp mot behandlingen av Trump er den nærmest uforståelig. Hillary ble ikke en gang avhørt under ed. Hun fikk ha med seg fem av sine nærmeste medarbeidere og de hadde på forhånd fått immunitet, selv om de var vitner i saken, dvs impliserte.

En av dem løy så mange ganger at en FBI-kommenterte at vedkommende kunne blitt dømt flere ganger.

Det samme FBI mottok drittpakken om Trump som Hillary hadde betalt for. Paul Manafort vil neste måned bli stilt for retten for å ha vært lobbyist for en utenlandsk aktør uten å melde det til myndighetene. Hillary fikk en britisk eks-agent til å lage en drittpakke og FBI tok imot alt det han foret dem med, selv etter at de måtte sparke ham for å ha brutt tjenestereglene om ikke å snakke med pressen.

Tilstrekkelig mange har fått med seg dette dramaets hovedlinjer til å forstå at det er fortsatt den ene parten – den tapende – som forfølger den seierene – presidenten – med systemets egne midler.

Det er en helt uholdbar situasjon.

Institusjonene blir brukt mot hverandre og mot demokratiets grunnprinsipper.

Hvem som går av med seieren er umulig å forutsi. Trumps trumfkort er – motsatt hva mediene sier – hans evne til å kommunisere med Middle America, med den vanlige kvinne og mann. Så lenge han greier å få dem til å stille opp og stemme, vil han kunne nedkjempe motstanderne, uansett hvor mektige de er.