Tavle

Christian Tybring-Gjedde. Foto: Bjørn Inge Bergestuen / FrP.


 

Sveriges statsminister Stefan Löfven får svar på tiltale av Fremskrittspartiets stortingsrepresentant Christian Tybring-Gjedde for utbruddet etter de mange bilbrannene i Sverige: Hva f… holder du på med, Löfven? spør han på Facebook.

Tybring-Gjedde analyserer selv situasjonen:

En hundretalls biler ble i natt satt i brann i Sveriges største byer, og statsminister Løfven er forbanna. Han sier ungdommene ødelegger for seg selv og sine nabolag. Det har han helt sikkert rett i, men det han ikke nevner er at denne utviklingen er et resultat av Løfvens egen politikk. Løfven har vært den fremste forsvareren av innvandring fra vanstyrte muslimske land og han har innbilt den svenske folk at disse vil bli en ressurs for Sverige. Han har lukket øynene for segregeringen og feiet under teppet de uoverstigelige problemene han selv har skapt.

En viss lydmur brytes også i forhold til SD:

Han har beskyldt Sverigedemokratenes leder Åkeson for å skape splittelse, sannheten er at det har han utmerket godt klart på egenhånd. Løfven har skapt et segregert samfunn. Hans politikk har skapt byområder hvor svensk identitet og kultur ikke lenger finnes og hvor demokratisk vedtatte sekulære lover er satt ut av kraft. Løfven har ikke forstått at i muslimske hjem foregår det ikke en oppdragelse i dannelse og tilpasning. Det er hjem hvor far bestemmer, men er fraværende og hvor sønnene har frie tøyler og bestemmer over mor. Det finnes ingen forståelse eller kunnskap om det svenske samfunnet, ingen aksept for de frihetsverdiene vestlige samfunn er tuftet på. Likeverd, toleranse og likestilling sees på som en svakhet og demokratiske spilleregler er helt fremmed. Machokulturen og sharia råder. Det er nettopp derfor deres opprinnelsesland er dysfunksjonelle.

Oslo Frps stortingsrepresentant vil at folk skal engasjere seg:

Jeg oppfordrer samtidig alle som leser dette innlegget til å protestere høylytt dersom regjeringen senere i høst sier ja til kvoteflyktninger fra EU. Sett gjerne igang e-post kampanjer og send sms til alle som har innflytelse på denne avgjørelsen. Jeg lover at jeg skal gjøre mitt internt. Vi vil ikke ha svenske tilstander i Norge.