Nytt

Statsminister Stefan Lofven poserer sammen med flere av sine statsråder, Peter Eriksson nr to fra venstre. Foto TT / Jonas Ekstromer / via Reuters / Scanpix

Den svenske regjeringen har opprettet en direktekontakt, en «hotline» mellom Facebook og de politiske partiene. Det bekrefter infrastrukturstatsråd Peter Eriksson i Sveriges Radios Studio Ett.

Eriksson bekrefter at direktelinjen har vært i bruk for å få fjernet materiale: «Det har ringts samtal».

Eriksson, som representerer Miljöpartiet, hyller internettselskapenes samarbeidsvilje. Samtidig stenges stadig flere opposisjonelle ute fra sosiale medier, skriver Samhällsnytt.

Fria Tider:

Det ska handla om en «direktkontakt» dels för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, dels för de politiska partierna när de vill agera mot «problematiska» saker som publiceras på Facebook.

Peter Eriksson förnekar att han själv använt linjen, och säger att den främst används av partisekreterare och personer kring dem.

– Men det är verkställt. Det finns en sådan direktkontakt idag, och det verkar fungera, förklarar han.

På frågan om det är någon som använt direktlinjen, svarar Eriksson:

– Ja, jag vet att det har ringts, och det har varit kontakter. Det handlar till exempel om när det kommer upp kampanjer som är uppenbart problematiska och inte sanna riktigt och så.

SR-journalisten påpeker at det som er «desinformasjon» for noen kan være «informasjon» for andre. Til det svarer Eriksson at Facebook ikke automatisk fjerner slikt som svenske politikere vil ha bort, det må finnes «starka skäl», hevder han.

Peter Eriksson var en av flere i regjeringen som i vår truet nettgigantene med skjerpet lovgivning for å få fjernet «olagligt material» og politiske «nättroll». I første omgang ville statsråden ha frivillige avtaler med Google og Facebook, men dersom selskapene ikke strammet inn og fjernet uønske materiale innen 24 timer, var riset bak speilet at EU kunne innføre nye lover.

– Det är fullt möjligt att man annars måste reglera det här mycket tuffare, sa han da til TT.

Den svenska regeringen krävde då också ett möte med Youtube och Google för att bolagen skulle bli bättre på att radera «hat». Efter mötet sade Peter Eriksson att det var ett mycket konstruktiv möte. Youtube lovade bland annat anställa mer personal för att få bort «illegalt hat». Detta skedde i samband med Bonnierkoncernens drev mot «hat» och «antisemitism» på internet, där Expressen bland annat lyckades få Youtube att radera allt journalistiskt innehåll hos Granskning Sverige.

Samhällsnytt:

Ett resultat av regeringen möte med internetjättarna i april blev att Google ströp reklamintäkter för Samhällsnytt på grund av ”politiskt innehåll” vilket har lett till att vi förlitar oss helt på läsarnas donationer från och med juni.

Ett annat exempel i närtid då socialmedieföretag anklagades för maskopi med regeringen och politisk censur blev Sverigedemokraternas dokumentär om Socialdemokraternas nazistiska och rasistiska rötter. Dokumentären berör även storskaliga övergrepp mot press- och yttrandefriheten som partiet genomfört i Sverige under krigstiden för att stoppa information om bland annat förintelsen från att nå allmänheten.

Kort efter publiceringen på Youtube blev filmen borttagen, men återställdes efter omfattande protester. Dessvärre har Sverige radios programledare aldrig ställt frågan till Peter Eriksson huruvida dokumentären ansågs vara en ”problematisk kampanj” samt om det ”har ringts” med anledning av filmen.