Nytt

Migranter som er blitt hentet opp fra åtte gummibåter i Gibraltarstredet, befinner seg ombord på en spansk redningsbåt på vei til havnen i Tarifa den 22. juli 2018. Foto: Jon Nazca / Reuters / Scanpix.


 

En rekke interne EU-rapporter advarer om at Marokko har slakket på kontrollen med den irregulære mennesketrafikken ut av landet, melder El País.

Den marokkanske holdningen forklares langt på vei av misnøye med den «finansielle og logistiske støtten» fra Europa, skriver den spanske avisens Brussel-korrespondent Lucia Abellán mandag.

EU-tiltakene er beskjedne:

Brussel forsøker å reagere raskere, og har i de siste ukene godkjent en plan for grensekontroll i Nord-Afrika til 55 millioner euro, samt flere midler som går til Spania.

Offisielt heter det at samarbeidet med Marokkos regjering er utmerket, men interne data hos EUs grensebyrå Frontex tyder på manglende oversikt over migrasjonsstrømmen, har den spanske storavisen kunne bringe på det rene.

Opplysningene kan tyde på samrøre eller samforståelse mellom myndigheter og kriminelle organisasjoner:

For litt mer enn en måned siden kunne eksperter på området merke en viss inaktivitet hos marokkanske tjenestemenn om ettermiddagene, da mafiaene så sitt snitt til å organisere avreiser til Spania for migranter.

En risikoanalyse fra EU-byrået hadde da også allerede advart om at trafikken ut fra Marokko kunne øke på grunn av «interne forhold» i landet.

Marokkos regjering ønsker tilsynelatende en behandling mer i stil med Tyrkias, som har mottatt milliarder av euro for å stenge igjen migrasjonskranen der til lands. Også Libya antas å ha mottatt beløp i størrelsesorden hundre millioner euro.

Kilder ved den spanske statsministerens kontor innrømmer at Rabat har forventet mer økonomisk støtte over EU-budsjettet, ca. 30 millioner euro ekstra, i rundt to år. Andre kilder oppgir et beløp på nesten 190 millioner. Marokkanske myndigheter sendte nylig en liste med krav til Brussel via Spania. «De venter fortsatt på svar», sies det i regjeringskontorene.

Migrasjonsstrømmen over Gibraltarstredet ser med andre ord delvis ut til å skyldes at EU ikke har noen klar eller resolutt linje i spørsmålet overfor Marokko, som i praksis driver utpressing fordi EU selv ikke vil vokte sin yttergrense med den nødvendige mengden vold.

I mellomtiden sier spanske politikere at problemet krever en «europeisk løsning», som altså sannsynligvis vil bestå i mer penger til Marokko. Alt ligger dermed an til at mennesketrafikken fortsetter en stund til langs denne ruten.

 

Støtt Document ?

Vi setter stor pris på om du kan gi et månedlig beløp. Dette gir oss en forutsigbar inntekt og gjør oss i stand til å publisere mer og bedre.

 

Kjøp Jean Raspails roman «De helliges leir» fra Document Forlag her.