Kommentar

Maria Butina under en demonstrasjon i Moskva i 2012

Arrestasjonen av Maria Butina under loven om å registrere seg som utenlands agent sier noe om muligheten for at Bob Mueller og hans team kan drive et spill hvor presidenten skvises mellom sine fiender i Washington og Moskva.

Siden den liberale pressen er på Muellers side vil det ikke bli stilt spørsmål ved arrestasjonen. Den vil tvert i mot utnytte den til å bevise at det eksisterer en russisk kabal i USA og at den har forbindelser til Trump-leiren.

Butina var på et valgmøte der hun stilte kandidat Trump et spørsmål om han ville lette på sanksjonene. Dette klippet kan CNN og de andre anti-Trump-stasjonene spille om og om igjen. Viser det ikke en sammenheng kanskje?

Slik guilt by association er noe vi forbinder med autoritære styrer uten skrupler. Men det har USA fått i Bob Mueller og de som står bak ham. Det finnes mye dokumentasjon om Muellers historie. Den er ikke flatterende. Mueller tar alle midler i bruk for å løse oppgaven, dvs knuse motstanderne. Rettsbevissthet er det dårlig med.

Når mediene rapporterer at tiltalte er tatt i og har tilstått løgn, er det fordi overvåkerne sitter med fasit. Da er det lett å ta noen i å svare noe som er litt på siden av det som faktisk skjedde, eller det som man tidligere har forklart.

Dermed er man grepet i løgn og blir tiltalt. Slike metoder er noe vi forbinder med politistater. FBI under Mueller viser slike tendenser.

Noe har skjedd med USA siden Watergate på 70-tallet som gjør at liberale medier heier på en slik mann og unnlater å stille spørsmål.

Tit for tat

Det ligger an til et sjakkspill, der avsløringer av Obama og Hillarys renkespill for å felle Trump, avløses av utspill fra Mueller. Tiltalen mot de 12 GRU-agentene kom beleilig, rett etter FBI-agent Peter Strzok hadde forklart seg.

Nyheten om arrestasjonen av Maria Butina kom bare timer etter toppmøtet i Helsinki.

Tiltalen er tynn:

In U.S. court filings in Washington late on July 16, prosecutors said Maria Butina, 29, entertained and cultivated relationships with U.S. politicians and worked to infiltrate U.S. political organizations, particularly the National Rifle Association, the powerful gun lobbying organization, while reporting back to a high-ranking official in Moscow.

Dette er hva man kaller halvkvedede viser, slikt man forbinder med McCarthy-æraen. Man antyder, lager koblinger, og vips er vedkommende ferdig.

En avis som VG stiller ikke spørsmål en gang, men gjør saken enda mer soleklar:

29-åringen som er anklaget for å ha unnlatt å opplyse om at hun var en agent som handlet på vegne av russiske myndigheter, er nå formelt siktet.

Men agent i denne sammenhengen, ut fra loven om påvirkning for en utenlandsk aktør, kan like gjerne bety lobbyist. Det høres ut på VG som om Butina har vært hemmelig agent.

Det er tusenvis av slike «agenter» for utenlandske interesser i Washington og mange av dem har aldri registrert seg. Men Mueller og hans team har funnet frem en gammel lov som aldri har vært brukt og funnet ut at den kan være et nyttig våpen.

Den villigheten mediene viser til å godta et slikt maktmisbruk, er skremmende. Vi er vitne til en dumbing down av mediene. De kjøper det makten sier.

Smi mens jernet er varmt

Det sier seg selv at det å bevise at noen er «agent» i den mer mistenkelige betydningen er vanskelig. Hvordan definerer man agent?

U.S. prosecutors have arrested a Russian woman who cultivated ties with American conservative politicians and groups and charged her with acting as a covert agent for the Russian government.

Å kultivere bånd til konservative kretser, er det mistenkelig? Er det slik i dagens USA at det også kaster et mistankens skjær over de konservative? Liberale medier har lenge drevet en slik mistenkeliggjøring av Tea Party, av Steve Bannon, av Breitbart.

Nå dukker russerne opp på et velkomment tidspunkt. Det er bare å smi mens jernet er varmt.

Tiltalen er offentlig og hvis myndighetene ikke har mer å fare med, er det tynt:

The U.S. complaint says Butina in an e-mail in 2015 described the gun association as the «largest sponsor» of congressional elections in the United States and said Russia should build a relationship with it and the Conservative Political Action Conference, a top backer of Republican political campaigns, to improve U.S.-Russia relations. (….)

The complaint portrays Butina as active in promoting Russian interests in U.S. politics, including an easing of sanctions imposed on Moscow in 2014, in the year leading up to Trump’s election as president in 2016.

Løse, generelle anklager. I den første tiltalen Mueller tok ut mot 13 russere og tre trollfabrikker, het det at Russland ønsket å så splid mellom amerikanerne. Det arbeidet ser Mueller ut til å fortsette. Han sår splid og mistenksomhet.

Lekkasjer som maktmiddel

Det gjør han ved å lekke til mediene og mediene bruker anonyme kilder som er rene partsinnlegg.

Reuters, citing an anonymous source, reported that Butina was a Trump supporter who bragged at parties in Washington that she could use her political connections to help get people jobs in the Trump administration after the election.

En anonym kilde med en så generell ryktepreget omtale, burde være under Reuters nivå. Men vi har sett at fire journalister fra Associated Press drev aktiv tipsformidling til FBI. Grensen mellom lovens håndhevere og den fjerde statsmakt er blitt utydelig.

Resultatet av slike metoder er at mistenksomheten sprer seg. Man stoler ikke på hverandre.

Hvis det å snakke med hverandre kan være straffbart, vil det politiske liv bli forgiftet.

Court papers filed in support of Butina’s arrest accuse her of participating in a conspiracy that began in 2015 in which the senior Russian official «tasked» her with working to infiltrate American political organizations with the goal of «reporting back to Moscow» what she had learned.

Dette er slike anklager man forventer fra Putins Russland, ikke USA. Dette er en stillingbeskrivelse av diplomaters arbeid.

Butina was arrested on July 15 and charged with conspiracy to act as an unregistered agent of the Russian government under the Foreign Agent Registration Act, a decades-old law that until recently was rarely enforced.

In a statement, Butina’s attorney, Robert Driscoll, called the allegations «overblown» and said prosecutors had criminalized mundane networking opportunities.

Hennes advokat treffer spikeren på hodet:

«The complaint is simply a misuse of the Foreign Agent statute, which is designed to punish covert propaganda, not open and public networking by foreign students.»

Det er ikke paranoia som driver Mueller. Han styrer mot et klart mål: Ødeleggelsen av Donald Trump. Omkostningene for det amerikanske demokratiet betyr mindre. Det må demonstreres at Trump er i samrøre med Putin, og her har Mueller og FBI mange strenger å spille på.

Alt blir mulig

Vi risikerer å se et maktspill i USA som vi forbinder med andre typer regimer.

Vi ser allerede at det er «collusion», samrøre, men på en annen måte.

Bill Browder, finansmannen som drev det største utenlandske investeringsfondet i Russland, før skattemyndighetene tømte fondet for 230 millioner dollar, sier at Trump og Putin kan ha inngått en hemmelig avtale om at ruserne skal få Browder hvis amerikanerne får avhøre de 12 GRU-agentene.

Browder tror en slik avtale er mulig. Bare det at han lufter mistanken offentlig er med å forrykke grensene for hva som er mulig.

Makten forblir skjult

Det vi så under historien om drittpakken mot Trump i valgkampen, var at mange aktører samarbeidet, innenfor og utenfor regjeringen. Det var mennesker med mye makt og penger. De beskytter hverandre og driver dobbeltspill.

Med den åpning som nå er skapt gjennom Trumps feilgrep i Helsinki og Muellers flytting frem av brikkene, er det duket for dolkestøt og giftmord som leder tanken hen på det romerske imperiet.

Fantasien vil konstant få næring av nye fremstøt og man vil analysere motiv og hva som egentlig ligger bak.

Dette vil endre samfunnsklimaet og tilliten til det politiske systemet i USA.

Kjøp «Den islamske fascismen» av Hamed Abdel-Samad fra Document Forlag her.