Kultur

Lone Slydahl Southern Plains

Sommeren setter også sitt preg på den kunstneriske utstillingsvirksomheten. Galleriene viser stort sett kollektive mønstringer så publikum får et bredere tilbud i sin feriemodus. Vanligvis skriver jeg ikke om slike fellesmønstringer, da jeg ved enkelte anledninger allerede har anmeldt kunstnerne separat. Denne gangen gjør jeg et unntak for Galleri A i Vibes gate på Majorstua, som nå med sin sommerutstilling markerer et 15-årsjubileum.

Det er selvsagt ingen alder i den bransjen, men kanskje nettopp derfor har galleriet en friskhet og ukonvensjonell profil som pigger opp. Her satses det i alle fall på yngre profesjonelle kunstnere som har et tydelig særpreg. Galleriet har åpenbart ikke noe oppheng på å være moteriktig og moderne, men håndplukker sine kunstnere etter kvalitet og kreativt potensiale. Derfor preges også utstillingsstedet av stort mangfold i uttrykksformer, samt at utstillerne demonstrerer en troverdig egenart.

Etter mitt skjønn har galleristen, Andreas Engelstad, i disse årene utvist god kunstnerisk teft og faglig dømmekraft. De utstilte arbeidene gir oss et godt innblikk i hvilke kunstneriske tradisjoner og problemstillinger den enkelte kunstner baler med. For de fleste dreier det seg om bilder, enten malerier, grafikk eller foto, som vinkles og utvikles på selvstendige måter. Akkurat denne vektleggingen av det billedmessige finner jeg både fruktbar og interessant, særlig fordi mye av samtidskunsten er konseptuell og lite gjenstandsorientert.

Dermed ikke sagt at billedfokuseringen er uten konseptuelle elementer, de er bare implementert i den konkrete materialiteten som det enkelte maleri, grafiske trykk eller fotografi er bygget opp av. Det er denne fusjonen av konsept og materialitet som er interessant, spesielt fordi den skaper et visuelt rammeverk omkring den estetiske meningen kunstnerne prøver å formidle i sitt individuelle formuttrykk. Som filosofen Hegel sa det: «Ånden må objektivere seg i materialiteten», (for å bli synlig).

Hvordan kunstnerne finner frem til sitt eget beåndede formuttrykk, er en møysommelig og komplisert prosess. Det er fasene i denne prosessen en god gallerist må ha nese for, og så langt har nok Andreas Engelstad vært en dreven sporhund. Selv om åremålsmarkeringen ikke kan skilte med noe stort jubileum, er det allikevel grunn til å gratulere Galleri A med en spennende profil og et stort pågangsmot. Lykke til videre.

Galleri A:
Sommerutstilling
Varer fra 14/6 til 26/8, 2018