Med hensyn til den muslimske tilstrømning ønsker den østerrikse regjering hva den selv døper en kopernikansk revolusjon, et navn tatt fra den polske astronom Nikolaus Kopernikus, som studerte i Italia på 1500-tallet, og vendte opp ned på det dengang var det vedtatte verdensbilde med sin teori om universets oppbygning.
For å lese denne artikkelen nå, må du bli medlem eller logge inn hvis du allerede er medlem. Artikkelen blir forøvrig frigitt 12 timer etter publisering.