Sør for Europa ligger kontinentet Afrika, i øst ligger Asia.
En god del stater i Afrika og Asia er dårlig organisert, styrt av diktaturer, herjet av krig og konflikt, dårlig organisert matproduksjon, naturkatastrofer, overbefolkning, sult, sykdom, urettferdig fordeling av godene.

Dette er årsakene til den kontinuerlige strømmen av migranter internt på disse kontinentene, som nå har beveget seg til Europa.

Hvis ikke de som har ressurser til det griper aktivt inn for å endre disse forholdene på disse kontinentene, kommer det fortsatt til å være 60 millioner på flukt i verden.

Du ønsker å gjøre noe konkret i forhold til migrantstrømmen gjennom å «hjelpe Europa», ved å ta inn til Norge noen av de millionene migranter om har tatt seg inn i Europa til nå.

Hvorfor vil du hjelpe Europa?
Tror du ikke at det vil være mer konstruktivt å hjelpe Afrika og Asia?
Hvorfor velger du å hjelpe Europa istedetfor Afrika og Asia?

Din «hjelp» til Europa består i å ta imot en håndfull av migrantene som har kommet seg dit.

På hvilken måte tror du dette vil hjelpe Europa i forhold til de millionene som har kommet til Europa per nå?

Hva ønsker du å oppnå med dette?

Bestill Douglas Murrays bok “Europas underlige død” fra Document Forlag her!

På hvilken måte tror du dette vil få konsekvenser for de millionene migranter som nå er på vei gjennom Asia og Afrika for å ta seg videre, inn i Europa med håp om å vinne lotteriet og få flytningestatus her?

Tror du dette vil få positive konsekvenser for disse, når du ser bort fra de 15 som får opphold i Norge gjennom din «hjelp til Europa» – da mener jeg de som ikke drukner, dør, blir slått ihjel, ranet, voldtatt, solgt som sex-arbeidere eller organdonorer på veien og blir sittende i flyktningeleire eller som svart arbeidskraft i Europa.

På hvilken måte tror du dette vil hjelpe Europa eller 60 millioner migranter – utover de 15 eller 18 som får komme til Norge og påspandert en livsløpsforpleining som kunne holdt liv i en middels afrikansk landsby eller flyktningeleir i Midt-Østen?