I forbindelse med at den norske regjeringen har besluttet å ta imot noen av migrantene på «Lifeline», offentliggjør vi et hemmelig regjeringsnotat fra 2016 som viser at en slik utvikling var ventet.

Document har tidligere offentliggjort et annet notat fra den samme analysegruppen som regjeringen nedsatte på migrasjonsfeltet for to år siden, der det erkjennes at Norges innsats i Middelhavet bidro til å styrke menneskesmuglerne. Heller ikke den innsikten fant regjeringen det verdt å dele med allmennheten.