All støyen rundt metoo-sakene i andre partier er den viktigste grunnen til at MDG har falt på målingene, mener partiet.

Miljøpartiet De Grønne ble konfrontert med at de har falt på målingene siden høstens valg da partiet holdt sin halvårige pressekonferanse onsdag.

Vikarierende stortingsrepresentant Per Espen Stoknes parerte med å ramse opp det han mener er de åtte viktigste årsakene:

– Carl I. Hagen, Trond Giske, Ulf Leirstein, Kristian Tonning Riise, Liv Signe Navarsete, Trine Skei Grande, Olemic Thommessen og Sylvi Listhaug. Alle disse sakene har gjort at vi ble totalt usynlige i mediebildet. Det er ingen som skriver om MDGs grønne innkjøpspolitikk når de heller kan skrive om konflikten mellom Hadia og Trond, uttalte Stoknes på et spørsmål fra Nettavisen.

– Det sier seg selv at det er krevende for et lite parti å sette dagsorden når vi har opplevd en så eksepsjonell periode i norsk politikk som vi har gjort det siste året, sa Stoknes med referanse til de mange skandalesakene som de ovennevnte politikerne har vært involvert i.

– Mangler hyene-stemmen

Stoknes, som har vikariert for Une Aina Bastholm i MDGs enmannsgruppe på Stortinget siden slutten av november, tar også selvkritikk for å ikke ha klart å bryte mer gjennom lydmuren.

– Min personlige opplevelse er at jeg er dårlig på å være den som hyler og skriker og klager. Jeg må lære meg den der litt hyene-stemmen for å nå gjennom i mediestormen, sier Stoknes til NTB.

Stoknes, som er utdannet psykolog og nå skal tilbake til sin vanlige jobb som forsker, sier erfaringen som stortingspolitiker også gjort ham usikker på om politikerlivet egentlig passer for han.

– Jeg er veldig ambivalent. Jeg har opplevd mye bra, men også mye som opprører meg veldig, sier han.

To roller

Stoknes mener samtidig at partiet har fått til mye i løpet av stortingsåret og viser til at et enstemmig storting har støttet MDGs forslag knyttet til havvindprosjekter og en utredning av forbud mot heliumballonger.

Partiet har også fått flertall for at det fremover skal foretas jevnlige målinger av ikke bare norsk brutto nasjonalprodukt (BNP), men også av det norske folks livskvalitet.

– Jeg tror folk undervurderer hvor viktig den saken er. Det handler om hvordan vi kan dokumentere utviklingen i samfunnet utover et ensidig fokus på kjøpekraft og inntekt, sier Stoknes.

Han mener partiet også har hatt viktige gjennomslag innenfor ruspolitikk og sirkulærøkonomi.

– MDG har to roller i norsk politikk. Det ene er å få gjennomslag for visse, godt faglig dokumenterte saker. Det andre er å bevege den politiske debatten, og det er kanskje en enda viktigere rolle. Når vi først foreslår noe, så rister de andre partiene på hodet, men så ser vi at de kommer etter i neste runde, sier Stoknes, og nevner saker som Google-skatt, havvind og å få oljefondet ut av kull som eksempler.

Vil trolig velge side

Nyvalgt mannlig talsperson for MDG Arild Hermstad ramset opp en rekke lokale miljøgjennomslag som partiets rundt 250 folkevalgte har fått til siste året. Han sier MDG-politikernes skjebne er å ofte sitte ganske ensomme og latterliggjorte og pushe på for grønn politikk på alle nivåer.

– Men de skaper en ny dynamikk og setter en ny standard for hva som er en miljøvennlig kurs, mener Hermstad.

Under landsmøtet tidligere i vår kom det selverklærte blokkuavhengige partiet med signaler om at det før stortingsvalget i 2021 trolig vil lene seg tydeligere mot en av de to politiske banehalvdelene enn tidligere. Fremstad sier den interne prosessen mot en slik avklaring først vil begynne etter lokalvalget i 2019.

Tall viser at MDG stemmer med venstresiden i det store flertallet av politiske saker. Hermstad mener bildet ikke er så entydig lokalt, og peker på at MDG i flere byer har gått ut av samarbeidsallianser fordi «Ap har falt tilbake til gamle synder».

 

Støtt oss

Vi setter stor pris på om du kan gi et månedlig beløp. Dette gir oss en forutsigbar inntekt og gjør oss i stand til å publisere mer og bedre.