Sean Hannity ble igjen i Singapore for å kunne vie Horowitz-rapporten full oppmerksomhet. Det var kjent at den ville bli offentliggjort torsdag 14. Horowtiz skrev at de ikke fant politisk styring av etterforskning, og liberale medier var fornøyd og lot rapporten ligge. Men det er ikke det som står i rapporten. Den er full av eksempler på politisk bias innen FBI og justisdepartementet. Det gir Hannity fri bane. Hannity er et must hvis man vil forstå hva som skjer i Amerika.