Husk at om du spør hvorfor islam skal ha en overhøyhet i Norge, kalles det hat og rasisme.
Når du sier at islam og muslimer er likeverdige og jevnbyrdige med ikke-muslimer, kalles det rasisme og sjikane.

For islam er ikke likeverdig. Islam vil ikke være jevnbyrdig. Islam har ikke noe begrep om likeverd. Alt islam kan er underkastelse eller overhøyhet. Islam er ikke istand til å møte noen på like fot.

Det å bli regnet som likeverdig er en fornærmelse. Et forsøk på å trekke islam ned på alle andres nivå.
Islam blir krenket av den som sier «Hei – vi to er like gode!»
Krenker en islam på denne måten får en refs av «de gode» og islam får oppreisning, trøst og godtepose av de voksne.

Tenk på dette – muslimer som forstår og godtar likeverdet – og som blir forfulgt for dette og hindret i dette, av både islams konservative og av de «forståelsesfulle tilretteleggerne» – som her Oslo-politiet.

Forstå dette – muslimer og ikke-muslimer: Islam fornærmes av å regnes som likeverdig – vårt samfunn er bygget på likeverd.

Document.no

 

Kjøp Kent Andersens bok fra Document Forlag her!