Matteo Salvini. Foto: Alessandro Bianchi / Reuters / Scanpix.

 

Italias nye innenriksminister Matteo Salvini (Lega), som sammen med Luigi Di Maio (Fem stjerner) er en av to visestatsministere i landets nye koalisjonsregjering, er åpenbart ivrig etter å komme i gang med jobben.

Dagen etter edsavleggelsen og innsettelsen av Giuseppe Contes statsrådskollegium uttaler Salvini at han allerede mandag har til hensikt å reise til Sicilia, som han kaller landets grense.

Den nyutnevnte innenriksministeren mangler ikke ambisjoner. På spørsmål om hva han først vil gripe fatt i, svarer Salvini at han vil oppnå bedre overenskomster med migrantenes opphavsland: Hverken de eller vi kan leve med denne trafikken, mener han.

Til mediekonsernet Quotidiano Nazionale – som gir ut Bologna-avisen Il Resto del Carlino, Firenze-avisen La Nazione og Milano-avisen Il Giorno – sier Salvini at «en politikk for repatriering er en prioritert oppgave», men at dette er hardt arbeid som vil ta tid.

I mellomtiden vil Lega-lederen i hver eneste region få fortgang i etableringen av deportasjonssentre for å få de illegale vekk fra gatene. Dessuten har han bedt finansministeren om å bevilge fem milliarder euro mindre til forsørgelse av migranter.

Salvini vil også motarbeide trafikken over Middelhavet:

For NGO-ene som henter migranter rett utenfor den libyske territorialgrensen, vil det bli mye vanskeligere å få legge til kai ved italienske havner. For å stanse ilandstigningene vil innenriksdepartementet dessuten […] satse mye på kommunikasjon, det vil si å få alle som har til hensikt å reise, til å forstå at de ikke vil bli behandlet med silkehansker i Italia, og heller ikke være frie til å henge rundt i byene.

Salvini ser trolig enda større behov for slike virkemidler nå som både Østerrike og Tyskland forsterker sin grensekontroll for å unngå at migranter passerer grensene illegalt.

Det er altså nye toner fra Italias innenriksdepartement. Salvini legger listen høyt i innvandringspolitikken. Men vil han klare å holde det han lover?

 
 

Kjøp Jean Raspails «De helliges leir» fra Document Forlag her.